Wyniki wyszukiwania dla "password-hash"

1 odpowiedź

Krypta do mieszania hasłem. Blowfish produkuje dziwne dane wyjściowe

Mam trochę kłopotów ze zrozumieniem funkcji kryptograficznej php. Moja wersja PHP to 5.4.7.Chcę używać krypt do przechowywania solonych haseł w bazie danych,...

6 odpowiedzi

Metoda haszowania hasła Mysql stare vs nowe

Usiłuję połączyć się z serwerem mysql w Dreamhost ze skryptu php znajdującego się na serwerze w slicehost (dwie różne firmy hostingowe). Muszę to zrobić, aby...

6 odpowiedzi

Jak mogę bezpiecznie przechowywać hasła moich użytkowników?

O ileż bezpieczniejsze jest to niż zwykłeMD5? Właśnie zacząłem szukać zabezpieczenia hasłem. Jestem całkiem nowy w PHP.

3 odpowiedź

Szyfrowanie haseł Joomla 3.2.1

4 odpowiedź

Najlepsze praktyki: solenie i pieprzenie haseł?

4 odpowiedź

czy mechanizm mieszający jest naprawdę bezpieczny?

Cóż, zawsze widziałem (i następuję) ludzi mówiących o używaniu mechanizmu mieszającego do przechowywania haseł w bazie danych. Naprawdę się martwię, czy to b...

1 odpowiedź

Zadzwoń do niezdefiniowanej funkcji password_hash () [zamknięte]

4 odpowiedź

Czy jest to dobra funkcja haszowania hasłem w PHP? Jeśli nie, dlaczego nie?

3 odpowiedź

Dlaczego skrótów MD5 / SHA1 nie można odszyfrować?

Niedawno przeczytałem artykuł omieszanie haseł.Jak są tworzone skróty MD5 lub SHA1, tak że nie można ich odszyfrować? Myślę, że to musi być encypinging strin...

1 odpowiedź

Jak PHP_hash generuje sól?

Witaj, jak możesz wiedzieć, że PHP ostatnio zostało wprowadzone