Wyniki wyszukiwania dla "password-encryption"

1 odpowiedź

Preferowana metoda odzyskiwania haseł w bazie danych

Chcę przechowywać niektóre hasła w mojej bazie danych na serwerze.Hasła powinny być możliwe do odzyskania, ponieważ chcę ich używać do api innej firmy, która...

1 odpowiedź

mvn --encrypt-master-password <hasło>: dobra praktyka przy wyborze <hasło>? Jaki powinien być poziom prywatności?

Uczę się używaćszyfrowanie hasłem maven możliwości i chciałbym wiedzieć, jak wybrać parametr

1 odpowiedź

bcrypt i losowo generowane sole

Więc eksperymentowałem z bcryptem. Mam klasę (pokazaną poniżej, którą dostałem odhttp://www.firedartstudios.com/articles/read/php-security-how-to-safely-stor...

1 odpowiedź

Szyfrowanie danych użytkownika w celu automatycznego logowania do systemu stron trzecich

Znajduję się w sytuacji, w której mam na stronie zestaw użytkowników, którzy zapisali nazwy użytkowników i hasła, które umożliwiają im automatyczny dostęp do...

1 odpowiedź

Zadzwoń do niezdefiniowanej funkcji password_hash () [zamknięte]

2 odpowiedź

Jak używać skryptu do generowania skrótu do hasła i soli w Pythonie

2 odpowiedź

Poprawne użycie crypt () z SHA512 w PHP

Wszystkie przykłady online pokazują użycie krypty w następujący sposób:

2 odpowiedź

Najlepsza praktyka haszowania haseł

2 odpowiedź

Czy AES / CBC naprawdę wymaga parametru IV?

3 odpowiedź

Dlaczego skrótów MD5 / SHA1 nie można odszyfrować?

Niedawno przeczytałem artykuł omieszanie haseł.Jak są tworzone skróty MD5 lub SHA1, tak że nie można ich odszyfrować? Myślę, że to musi być encypinging strin...