Wyniki wyszukiwania dla "httpclient"

6 odpowiedzi

wyjątek httpclient „org.apache.http.conn.ConnectionPoolTimeoutException: Limit czasu oczekiwania na połączenie”

Próbuję wysłać żądanie do mojego serwera z następującym kodem. nie powiodło się na trzecim żądaniu, zawsze.

1 odpowiedź

Jak uzyskać ostatni adres URL z HttpClient?

2 odpowiedź

Kod Android po httpclient.execute (httpget) nie uruchamia się podczas próby (przy użyciu AsyncTask)

Próbuję pobrać dane ze strony internetowej i przeanalizować je w mojej aplikacji na Androida. Niestety nawet nie docieram do części analizowania danych. Kod ...

1 odpowiedź

HttpClient ThreadSafeClientConnManager zgłasza „Reset połączenia”

6 odpowiedzi

Połączenie z URL-em z apletu przy użyciu HttpClient Apache'a i użycie URLConnection JDK

3 odpowiedź

HttpClient.execute rzuca OutOfMemoryError

2 odpowiedź

Brak MediaTypeFormatter do odczytu obiektu typu „String” z treści typu nośnika „text / plain”

Taka jest sytuacja:Jest to zewnętrzna usługa internetowa wServoy i chcę korzystać z tej usługi w aplikacji ASP.NET MVC.Za pomocą tego kodu próbuję uzyskać da...

2 odpowiedź

obsługa przecinka wewnątrz wartości cookie za pomocą .net's (C #) System.Net.Cookie

1 odpowiedź

Jak przepakować HttpClient 4.3.1 i usunąć zależności od rejestrowania commons?

1 odpowiedź

org.apache.http.client.ClientProtocolException