Wyniki wyszukiwania dla "httpclient"

1 odpowiedź

HttpClient ThreadSafeClientConnManager zgłasza „Reset połączenia”

1 odpowiedź

Jak przepakować HttpClient 4.3.1 i usunąć zależności od rejestrowania commons?

9 odpowiedzi

Preemptive Basic authentication z Apache HttpClient 4

Czy istnieje łatwiejszy sposób na skonfigurowanie klienta http do prewencyjnego podstawowego uwierzytelniania niż opisanytutaj?W poprzedniej wersji (3.x) zwy...

7 odpowiedzi

Użyj HTTPClient lub HttpUrlConnection? [Zamknięte]

Wdrażamy klienta REST w JRE 1.4.Wydaje się, że dwie dobre opcje dla REST klienckich toHttpClient iHttpUrlConnection.Czy istnieje powód, aby używać HttpClient...

5 odpowiedzi

Błąd tymczasowy Apache HttpClient: NoHttpResponseException

Mam usługę internetową, która akceptuje metodę POST z XML. Działa dobrze, a następnie przy jakiejś przypadkowej okazji nie komunikuje się z serwerem rzucając...

2 odpowiedź

Jak skonfigurować HttpContent dla mojego drugiego parametru HttpClient PostAsync?

3 odpowiedź

jak programowo sprawdzić datę ważności certyfikatu SSL w Javie

17 odpowiedzi

Jak obsługiwać nieprawidłowe certyfikaty SSL za pomocą Apache HttpClient?

Wiem, że jest wiele różnych pytań i tak wiele odpowiedzi na ten problem ... Ale nie mogę zrozumieć ...Mam: ubuntu-9.10-desktop-amd64 + NetBeans6.7.1 zainstal...

2 odpowiedź

Brak MediaTypeFormatter do odczytu obiektu typu „String” z treści typu nośnika „text / plain”

Taka jest sytuacja:Jest to zewnętrzna usługa internetowa wServoy i chcę korzystać z tej usługi w aplikacji ASP.NET MVC.Za pomocą tego kodu próbuję uzyskać da...

4 odpowiedź

HttpRequest.Files jest pusty podczas wysyłania pliku przez HttpClient

Po stronie serwera: