Wyniki wyszukiwania dla "serialization"

1 odpowiedź

Zapisz klasę do pliku

Używam klasy serializowalnej, ponieważ zapisuję wynik analizatora składni xml, ale kiedy czytam, że w systemie Android jest bardzo wolno, zmieniłem klasę na ...

3 odpowiedź

Prosty przykład użycia __setstate__ i __getstate__

3 odpowiedź

Niestandardowy serializator JodaTime przy użyciu biblioteki JSON Play Framework?

Jak zaimplementować niestandardowy serializator / deserializer JodaTime dla JSON? Jestem skłonny użyć biblioteki JSON Play Framework (2.1.1). Istnieje domyśl...

1 odpowiedź

Obiekty dynamiczne w WCF nie są możliwe?

3 odpowiedź

Wyjątek odwołań cyklicznych podczas szeregowania klas LINQ do SQL

Mam zestaw linq do klas sql i serializować je do JSON przy użyciu .NET JavaScriptSerializer.Jednak po dodaniu rekordu do powiązanej tabeli serializacja zgłas...

4 odpowiedź

Serialize vs Implode

Jak myślisz, jaki jest lepszy sposób na przechowywanie kilku identyfikatorów obrazu wewnątrz rekordu w bazie danych MySQL? To tylko identyfikatory obrazów, k...

1 odpowiedź

Serializacja NHibernate i WCF (jednokierunkowa)

Wykres obiektu dla typu „[typ]” zawiera cykle i nie można go serializować, jeśli śledzenie odniesienia jest wyłączone.Mam prostą konfigurację hierarchii klas...

3 odpowiedź

Przypisz wiele JsonProperties?

Próbuję stworzyć jedną klasę danych, która przechowuje informacje zarówno z Facebooka, jak i Twittera.ale w mojej odpowiedzi JSON z Twittera potrzebuję

1 odpowiedź

Dlaczego JSON.stringify nie szereguje właściwości, które nie są wyliczalne?

Serializuję obiekty do łańcuchów JSON za pomocą JavaScript,Zauważyłem, że tylko szeregowe właściwości obiektów są serializowane:

1 odpowiedź

Szeregowanie mocno połączonych danych w .NET (dostosowywanie referencji JSON.NET)

Chcę uniknąć ponownego wymyślania koła podczas serializacji danych. Znam kilka sposobów na serializację obiektów, które są ze sobą powiązane, ale rozciąga si...