Wyniki wyszukiwania dla "serialization"

4 odpowiedź

Typ SerializationException „nie jest oznaczony jako możliwy do serializacji” - ale tak jest

W Windows Forms, .NET Framework 4.0, próbuję serializować instancję klasy, którą napisałem.Klasa jest oznaczona jako Serializable, ale forma, która używa kla...

1 odpowiedź

Jak serializować relację hierarchiczną w Django REST

Mam model Django, który jest hierarchiczny za pomocą django-mptt, który wygląda następująco:

1 odpowiedź

Czy Akka obsługuje komunikację wewnątrzprocesową bez serializacji obiektów?

Chcesz używać Akka Actors do komunikowania zdarzeń między wątkami Java w tej samej maszynie JVM. Niektóre z tych zdarzeń zawierają duże obiekty (10-100 MB). ...

2 odpowiedź

Jak mogę serializować obiekty Pythona na XML?

Muszę serializować moje obiekty Pythona na dane XML. Próbowałem użyć Django, ale działa tylko dla obiektów QuerySet, a nie dla żadnego prostego obiektu Pytho...

1 odpowiedź

Serializowane dane w tcpclient muszą określać kwotę?

Wysłałem dane jako bajt używając TcpClient i chciałem wysłać własną klasę zamiast bajtów danych.Przez bajty danych miałem na myśli to, że wysyłam dane przeko...

1 odpowiedź

Jak sprawić, by Gson serializował listę podstawowych par wartości nazw?

Próbuję serializować listę BasicNameValuePairs za pomocą adapterów typu i Gson

2 odpowiedź

JMSSerializerBundle. brak kontroli nad metadanymi osób trzecich

4 odpowiedź

Czy NSJSONSerialization deserializuje liczby jako NSDecimalNumber?

3 odpowiedź

Jak zidentyfikować pole powodujące niepowodzenie serializacji binarnej w .NET?

11 odpowiedzi

Serializacja JavaScript DateTime w asp.net nie podaje obiektu daty javascript?

Gdy analizuję DateTime na json w .Net, zwraca on ciąg znaków (tj.