Wyniki wyszukiwania dla "quoted-identifier"

1 odpowiedź

błąd instrukcji sql: „kolumna .. nie istnieje”

1 odpowiedź

Nie znaleziono kolumny Postgresql, ale pokazuje w opisie

1 odpowiedź

Błąd: kolumna nie istnieje

Udało mi się połączyć PostgreSQL z java. Udało mi się wyświetlić wszystkie rekordy w tabeli, jednak nie mogę wykonać operacji usuwania.Oto mój kod:

3 odpowiedź

Postgres z Javą Nie mogę wstawiać danych

Próbowałem wstawić do bazy danych Postgres Java. Mam domyślną konfigurację mojej lokalnej bazy danych.Chcę umieścić niektóre dane w tabeli i mam pewne proble...

2 odpowiedź

Jak mogę stworzyć stół z wyrocznią, ale z małymi postaciami?