Wyniki wyszukiwania dla "json"

6 odpowiedzi

Jak pobrać dane z JSON

Mam następujące dane z JSON

5 odpowiedzi

Jersey / Jackson @JsonIgnore on setter

1 odpowiedź

Błąd podczas tworzenia DocuSign Envelope przez DocuSign Rest API (z wieloma dokumentami i wieloma odbiorcami)

Próbuję utworzyć Envelope w DocuSign z wieloma dokumentami używając API REST DocuSign, używam żądania wieloczęściowego / danych formularza, używam JSON do zd...

2 odpowiedź

Zwracanie JsonObject za pomocą @ResponseBody w SpringMVC

Używam nowego API Java (JSR 353) dla JSON w projekcie SpringMVC.Chodzi o to, aby wygenerować część danych Jsona i zwrócić je klientowi. Kontroler mam wygląda...

1 odpowiedź

JsonIgnore Jacksona

Adnotacja JsonIgnore nie działa dla mnie. Jakieś pomysły dlaczego?

6 odpowiedzi

Konwertuj dane formularza na obiekt JSON [duplikat]

1 odpowiedź

Błąd we / wy rajdu JSON podczas tworzenia wyniku przypadku testowego

Próbuję utworzyć wynik przypadku testowego przy użyciu klienta REST, ale otrzymuję ten błąd:

3 odpowiedź

Z org.json JSONObject do org.codehaus.jackson

Chcę się przenieść

2 odpowiedź

jqGrid Notacja JSON na obiektach

1 odpowiedź

najlepszy sposób radzenia sobie z JSON w django

Dostaję feed JSON z serwera i dzisiaj konwertuję go na obiekt python, a więc na widok django. Dokonujemy aktualizacji naszej strony. w wyniku czegoklient prz...