Żądanie HTTP POST z JSON String w JAVA

Muszę wykonać żądanie posta http przy użyciu łańcucha JSON, który już wygenerowałem. Próbowałem dwóch różnych metod:

1.HttpURLConnection
2.HttpClient

ale otrzymuję ten sam „niechciany” wynik od nich obu. Mój kod jak dotądHttpURLConnection jest:

public static void SaveWorkflow() throws IOException {
  URL url = null;
  url = new URL(myURLgoeshere);
  HttpURLConnection urlConn = null;
  urlConn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
  urlConn.setDoInput (true);
  urlConn.setDoOutput (true);
  urlConn.setRequestMethod("POST");
  urlConn.setRequestProperty("Content-Type", "application/json");
  urlConn.connect();

  DataOutputStream output = null;
  DataInputStream input = null;
  output = new DataOutputStream(urlConn.getOutputStream());

        /*Construct the POST data.*/
  String content = generatedJSONString;

  /* Send the request data.*/
  output.writeBytes(content);
  output.flush();
  output.close();

  /* Get response data.*/
  String response = null;
  input = new DataInputStream (urlConn.getInputStream());
  while (null != ((response = input.readLine()))) {
    System.out.println(response);
    input.close ();
  }
}

Mój kod jak dotądHttpClient jest:

public static void SaveWorkflow() {
  try {

    HttpClient httpClient = new DefaultHttpClient();
    HttpPost postRequest = new HttpPost(myUrlgoeshere);
    StringEntity input = new StringEntity(generatedJSONString);
    input.setContentType("application/json;charset=UTF-8");
    postRequest.setEntity(input);
    input.setContentEncoding(new BasicHeader(HTTP.CONTENT_TYPE,"application/json;charset=UTF-8"));
    postRequest.setHeader("Accept", "application/json");
    postRequest.setEntity(input); 

    HttpResponse response = httpClient.execute(postRequest);

    BufferedReader br = new BufferedReader(
            new InputStreamReader((response.getEntity().getContent())));

    String output;

    while ((output = br.readLine()) != null) {
      System.out.println(output);
    }

    httpClient.getConnectionManager().shutdown();

  } catch (MalformedURLException e) {

    e.printStackTrace();

  } catch (IOException e) {

    e.printStackTrace();

  }
}

Gdzie wygenerowany JsonString jest taki:

{"description":"prova_Process","modelgroup":"","modified":"false"}

Otrzymuję odpowiedź:

{"response":false,"message":"Error in saving the model. A JSONObject text must begin with '{' at 1 [character 2 line 1]","ids":[]}

Proszę o jakiś pomysł?

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion