Wyniki wyszukiwania dla "interop"

4 odpowiedź

Rejestrowanie niestandardowej klasy okna win32 z c #

Mam nową aplikację napisaną w WPF, która musi obsługiwać stare API, które pozwala na otrzymywanie wiadomości, która została wysłana do ukrytego okna. Zazwycz...

5 odpowiedzi

Jak utworzyć bazę danych Microsoft Jet (Access) bez zestawu interop?

2 odpowiedź

Sesja ASP.NET i przechowywanie obiektów korzystających z interakcji COM

3 odpowiedź

odbieranie ciągów poprzez interop

2 odpowiedź

Zapis do istniejącego pliku Excel przy użyciu c #

Próbuję otworzyć (lub utworzyć nowy plik xls) Excel i zapisać w nim pewne wartości. Chociaż poniższy program działa dobrze, jeśli po prostu utworzę nowy plik...

4 odpowiedź

Wywoływanie funkcji C ++ z C #, z wieloma skomplikowanymi parametrami wejściowymi i wyjściowymi

2 odpowiedź

Jak używać C # BackgroundWorker do zgłaszania postępu w natywnym kodzie C ++?

W moim rozwiązaniu Visual Studio mam interfejs użytkownika zaimplementowany w C # i jakiś kod zaimplementowany w natywnym C ++.używamKlasa BackgroundWorker d...

7 odpowiedzi

Używanie biblioteki COM z C # bez biblioteki typów

4 odpowiedź

Clojure: praca z java.util.HashMap w sposób idiomatyczny Clojure

mam

2 odpowiedź

dylemat łączenia (niezdefiniowane odniesienie) między MinGW i MSVC. MinGW nie działa MSVC działa

Próbuję przenieść starą bibliotekę Cdl pierwotnie wykonaną z MSVC, która używa biblioteki BEA Tuxedo do używania MinGW.Napotkałem sytuację, w której MSVC kom...