Wyniki wyszukiwania dla "interop"

1 odpowiedź

Otrzymuj strukturę WM_COPYDATA w aplikacji WPF lub Console C #

Piszę aplikację C #, która musi komunikować się z inną aplikacją napisaną w natywnym C. Do tej pory odkryłem, jak wysyłać wiadomości z mojej aplikacji C # do...

2 odpowiedź

Właściwość C # wystawiona na działanie VBA (COM): błąd czasu wykonania „424”: wymagany obiekt

6 odpowiedzi

Wskazówki dotyczące korzystania z biblioteki C z C #

Mam bibliotekę w C, której chciałbym używać z C #.Z tego, co zebrałem z internetu,jeden pomysł jest zawinięcie go w dll C ++ i DllImport.Problem polega na ty...

8 odpowiedzi

jak rozwiązać Wyjątek: Call został odrzucony przez Callee. (Wyjątek od HRESULT: 0x80010001 (RPC_E_CALL_REJECTED)) w C #?

Napisałem kod C # w aplikacji konsolowej, aby otworzyć dwa Excela i skopiować i wkleić dane z jednego Excela do innego Excela. Działało dobrze, dopóki widocz...

1 odpowiedź

Wyłącz przycisk Zapisz jako w programie Word 2010

2 odpowiedź

C # Outlook interop i OpenSharedItem do otwierania plików MSG

Czy jest jakiś samouczek lub zasób, za którym mogę się posłużyć, aby użyć metody interop programu Outlook OpenSharedItem. Moim celem jest odczytanie plików M...

5 odpowiedzi

Marshal C ++ struct array do C #

Mam następującą strukturę w C ++:

3 odpowiedź

odbieranie ciągów poprzez interop

7 odpowiedzi

Używanie biblioteki COM z C # bez biblioteki typów

2 odpowiedź

W jaki sposób należy zadeklarować tę strukturę C dla interopu?