Wyniki wyszukiwania dla "vertical-alignment"

8 odpowiedzi

iOS 7 UITextView wyrównanie pionowe

3 odpowiedź

Wyrównanie pionowe NSTextField

Tworzę aplikację kakaową, w której stworzyłem

2 odpowiedź

Jak pionowo wyrównać dwa lub więcej elementów obok siebie?

3 odpowiedź

vertical-align image in div [duplicate]

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak wyrównać obraz w pionie wewnątrz div? [/questions/7273338/how-to-vertically-align-an-image-inside-a-div] 34 odpowiedzi Mam problem z wyrównywaniem obrazu w pionie w div .img_thumb { float: left; height: ...

1 odpowiedź

Jak mogę pionowo wyśrodkować obraz za pomocą kotwicy wewnątrz elementu div?

Mam wiersz DIV dla mojej nawigacji i próbuję pionowo wyśrodkować obraz z kotwicą wewnątrz nich używając tylko CSS. Próbowałem vertical-align: middle; ale to ...

3 odpowiedź

CSS3 display: table-cell & float?

Mam długi kontener div ustawiony na

5 odpowiedzi

Metody wyrównywania w pionie

1 odpowiedź

Wyśrodkuj tekst w UILabel w zależności od rzeczywistej wysokości widocznej litery

Jak pionowo wyśrodkować pojedynczą literę w UILabel, biorąc pod uwagęrzeczywisty widoczny rozmiar litery, a nie rozmiar czcionki. Na przykład, potrzebuję lit...

0 odpowiedzi

różne wyrównanie pionowe Czcionka między ios6 i ios7

Mam problem z wyrównaniem pionowym Czcionka między iOS6 i iOS7, mam niestandardową czcionkę, która w iOS6 była nieco wyższa niż środek wyrównania w pionie

2 odpowiedź

Wyrównaj tekst do dołu div

Próbowałem wyrównać mój tekst do dolnej części div z innych postów i odpowiedzi w stackoverflow Nauczyłem się obsługiwać to z różnymi właściwościami css. Ale...