Wyniki wyszukiwania dla "ssh"

4 odpowiedź

Problem z tunelowaniem SSH na zdalnym serwerze

Próbuję dostać się z mojej lokalnej maszyny do strony internetowej zdalnego dostawcy, która jest zablokowana przez IP (nasze serwery korporacyjne mają dostęp...

1 odpowiedź

Wykonaj polecenie SSH na zdalnym komputerze z systemem Linux przy użyciu aplikacji Native Mac. (Obj-C)

Mam aplikację Mac Native napisaną z Xcode. Chcę wykonać komendę SSH używając tej aplikacji na zdalnych serwerach i uzyskać wynik z powrotem do użytkownika.Cz...

2 odpowiedź

Heroku Git - fatalny: zdalny koniec niespodziewanie odłożył słuchawkę

14 odpowiedzi

GitLab wymaga hasła git @ localhost do przekazania do repo

Próbuję uruchomić GitLab na moim serwerze. Postępowałem zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie gitub gitlab i wszystko poszło dobrze.Problem polega na ...

1 odpowiedź

Jak mogę wysłać pojedyncze polecenie ssh, aby uzyskać ciąg wyników z pexpect?

3 odpowiedź

Nie można ustalić autentyczności hosta

Po raz pierwszy wykonuję git pull i zostałem poproszony w git, że nie można ustalić autentyczności hosta, odcisk klucza RSA nie jest poprawny w porównaniu z ...

8 odpowiedzi

Jenkins wiszący na „Pobieranie zmian z góry”

3 odpowiedź

Konwersja klucza publicznego RSA do klucza publicznego RFC 4716 z Bouncy Castle

1 odpowiedź

Przesuwanie Git Repo do zdalnego serwera

Próbuję więc przesłać repo z mojego lokalnego hosta do mojego VPS.Ustawiłem repozytorium --bare na moje vps i repo na moim lokalnym hostie.Użyłem następujący...

3 odpowiedź

SSH SCP Lokalny plik do zdalnego w Terminal Mac Os X

Próbuję skopiować lokalny plik „magento.tar.gz” z mojej lokalnej maszyny na zdalny serwer przy użyciu SSH przez VPN. Jest to połączenie z wewnętrznym adresem...