Wyniki wyszukiwania dla "h2"

2 odpowiedź

Plik h2.db stale rośnie

Używamy bazy danych H2 (trwałej) osadzonej w naszej aplikacji.Nawet po usunięciu tabel plik h2.db rośnie.Próbowaliśmy wyłączyć izolację transakcji (LOCK_MODE...

3 odpowiedź

Dostęp do konsoli internetowej h2 podczas uruchamiania testu junit w aplikacji Spring

Buduję aplikację Spring i muszę sprawdzić moją bazę danych H2 w pamięci podczas uruchamiania testów JUnit z przeglądarki internetowej.W mojej konfiguracji Sp...

3 odpowiedź

Play Framework: Błąd pobierania sekwencji nextval przy użyciu bazy danych H2 w pamięci

Jak sugeruje tytuł, pojawia się błąd podczas odtwarzania Testów 2.0.1 przy użyciu FakeApplication w / H2 w pamięci.Założyłem podstawowy test jednostkowy:

2 odpowiedź

SQL jeden do wielu

1 odpowiedź

Spakuj i używaj wbudowanej bazy danych (plik H2.db) w Jar?

1 odpowiedź

Spring JavaConfig: Dodaj mapowanie dla niestandardowego serwletu

2 odpowiedź

Nazwa kolumny bazy danych H2 „GROUP” to słowo zastrzeżone

Jak utworzyć tabelę w H2 za pomocą kolumny o nazwie GROUP? Widziałem przykład, który używał czegoś takiego jak [*] jakiś czas temu, ale nie mogę go znaleźć.

2 odpowiedź

Jak napisać funkcję w bazie danych H2 bez użycia Java

2 odpowiedź

Usunięcie unikalnego ograniczenia dla kolumny w H2

Próbuję upuścić unikalne ograniczenie dla kolumny w h2, wcześniej utworzonej jako

4 odpowiedź

Zapytanie SQL, które daje różne wyniki, które pasują do wielu kolumn