Wyniki wyszukiwania dla "h2"

2 odpowiedź

Problemy z kompatybilnością H2 i Oracle

3 odpowiedź

Jak mogę połączyć się z narzędziem SQL do osadzonej bazy danych h2?

2 odpowiedź

Usunięcie unikalnego ograniczenia dla kolumny w H2

Próbuję upuścić unikalne ograniczenie dla kolumny w h2, wcześniej utworzonej jako

1 odpowiedź

org.hibernate.PersistentObjectException: odłączona jednostka przekazana do trwałości z H2 w bazie danych pamięci

do testowania używam H2 w bazie danych pamięci, a moja konfiguracja wygląda następująco:1- SpringTestingConfig:

3 odpowiedź

Play Framework: Błąd pobierania sekwencji nextval przy użyciu bazy danych H2 w pamięci

Jak sugeruje tytuł, pojawia się błąd podczas odtwarzania Testów 2.0.1 przy użyciu FakeApplication w / H2 w pamięci.Założyłem podstawowy test jednostkowy:

2 odpowiedź

Plik h2.db stale rośnie

Używamy bazy danych H2 (trwałej) osadzonej w naszej aplikacji.Nawet po usunięciu tabel plik h2.db rośnie.Próbowaliśmy wyłączyć izolację transakcji (LOCK_MODE...

4 odpowiedź

Czy bazy danych zawsze blokują nieistniejące wiersze po zapytaniu lub aktualizacji?

2 odpowiedź

Ustaw H2 w trybie serwera przy użyciu konfiguracji opartej na języku Java

Mam wiosenny XML, który pozwala mi uruchomić bazę danych H2 w trybie serwera przy użyciu następującej konfiguracji:

4 odpowiedź

Jak napisać zapytanie sql, którego warunki są opcjonalne?

Muszę napisać zapytanie, w którym parametry warunkowe nie są znane, ponieważ są one ustawiane dynamicznie w jdbc. A te warunki powinny być opcjonalne. Używam...

3 odpowiedź

Dostęp do konsoli internetowej h2 podczas uruchamiania testu junit w aplikacji Spring

Buduję aplikację Spring i muszę sprawdzić moją bazę danych H2 w pamięci podczas uruchamiania testów JUnit z przeglądarki internetowej.W mojej konfiguracji Sp...