Wyniki wyszukiwania dla "configuration"

1 odpowiedź

Jak określić niestandardową ścieżkę JRE dla Apache Tomcat w Intellij IDEA?

Pytanie brzmi, jak określić niestandardowy

1 odpowiedź

Ścieżka względna dla konfiguracji keytab JAAS

3 odpowiedź

żagle rejestrują się do pliku

Czy ktoś może podać przykład, jak skonfigurować sails.js do logowania do pliku?Wygląda na to, że powinno być proste, ale mam problemy ze znalezieniem przykła...

2 odpowiedź

W Spring 3.1 można użyć <mvc: interceptors> w połączeniu z @Configuration

3 odpowiedź

onConfigurationChange nie został wywołany po zmianie ustawień regionalnych

Muszę odświeżyć zawartość fragmentów po zmianie języka z jednego fragmentu. Pomyślałem więc o użyciu metody onConfigurationChange, która jest w mojej głównej...

3 odpowiedź

Jak ustawić sys.excepthook na wywołanie pdb globalnie w Pythonie?

Z dokumentów Pythona:

1 odpowiedź

Ustawienia Tiles 3.0 i Spring MVC [zamknięte]

3 odpowiedź

Jak utworzyć rozszerzenie xsd dla schematu web / app.config?

Jak utworzyć schemat dla niestandardowych sekcji konfiguracji? Próbowałem go zrobić, ale kiedy go użyłem, powiedział, że jedynym oczekiwanym elementem jest t...

1 odpowiedź

Kątowy ogranicznik JS

Jak użyć ogranicznika niestandardowego dla kątowych JS? Chciałbym zmienić z

7 odpowiedzi

Jak zmienić domyślną nazwę maszyny Vagrant?

Skąd pochodzi nazwa „default” przy uruchamianiu błądzącego pudełka?