Wyniki wyszukiwania dla "deployment"

3 odpowiedź

Używanie Capistrano do wdrażania aplikacji Rails na wielu serwerach internetowych

Obecnie konfiguruję nowe środowisko produkcyjne dla aplikacji Rails, która zawiera wiele serwerów aplikacji z równoważeniem obciążenia (obecnie tylko dwa, al...

2 odpowiedź

Vista Harmonogram zadań z instalacji

Wdrażam aplikację C # za pomocą projektu Kreatora instalacji w Visual Studio 2008.Jaki jest najprostszy sposób, aby system Windows zaplanował uruchamianie mo...

3 odpowiedź

Osadź pdb w montażu

5 odpowiedzi

Nie można znaleźć żądanego dostawcy danych .Net Framework. Może nie być zainstalowany

Po ukończeniu ASP.NET MVC 3 (znajdźtutaj), Próbowałem opublikować aplikację online. Skontaktowałem się z firmą hostingową, aby upewnić się, czy możliwe jest ...

2 odpowiedź

Rozwiń wszystkie aplikacje z Glassfish

2 odpowiedź

Automatyczna aktualizacja aplikacji java

3 odpowiedź

uruchom blok skryptów jako określony użytkownik z PowerShell

Nigdzie się nie dostaję, gdy używam cmdletów Start-Process / Start-Job z -Credential $ credProblemUżywam konta usługi podczas wdrażania (tryb nienadzorowany)...

3 odpowiedź

Skonfiguruj serwer Tomcat, aby używał pliku właściwości do ładowania informacji o połączeniu DB

1 odpowiedź

Jak zainstalować serwer django w środowisku produkcyjnym bez pełnego kodu źródłowego?

Nadal jestem nowicjuszem w Pythonie i Django. Opracowuję aplikację wykorzystującą Django, która ostatecznie trafi na serwer produkcyjny. To dostosowana aplik...

2 odpowiedź

Git: Wdrażaj tylko katalog z haka po otrzymaniu

Po wykonaniu instrukcji odTen artykuł Mam hak po otrzymaniu, który obecnie brzmi: