Wyniki wyszukiwania dla "deployment"

3 odpowiedź

Połącz rodzime zależności w runnable .jar z Maven

2 odpowiedź

Jak spakować wykonywalny plik JAR do EXE

6 odpowiedzi

Jak uniknąć przechowywania haseł w kontroli wersji?

Jakiej strategii używasz, aby uniknąć przechowywania haseł w kontroli wersji?Obecnie mam hasła do programowania / testowania / produkcji zapisane w trzech ró...

4 odpowiedź

Node.js: Prosta aplikacja nie działa na Heroku

1 odpowiedź

Jak automatycznie uruchomić proces instalacji Androida apk, gdy użytkownik kliknie łącze pobierania na stronie internetowej

2 odpowiedź

Jak prawidłowo wymusić zainstalowanie aplikacji Blackberry Java za pomocą Loader.exe

7 odpowiedzi

Czego używasz do wdrażania aplikacji internetowych? [Zamknięte]

6 odpowiedzi

Zagadnienia strategii montażu-łączenia przy użyciu sbt-assembly

Próbuję przekształcić projekt scala w przenośny słoik z użyciemsbt-assembly. Po uruchomieniu zadania złożenia w sbt pojawia się następujący błąd:

5 odpowiedzi

Jak wdrożyć / opublikować aplikację internetową za pomocą CruiseControl.NET i MSBuild?

2 odpowiedź

Kontekstowy kontekst aplikacji Weblogic to nazwa pliku wojny zamiast nazwy określonej w pliku weblogic.xml

Mam aplikację, którą wdrożyłem za pomocą Maven