Wyniki wyszukiwania dla "visual-studio-2010"

1 odpowiedź

Przetestuj ustawienie iteracji w loadtest używając vs 2010

1 odpowiedź

błąd C2512: 'std :: basic_ostream <_Elem, _Traits>': brak odpowiedniego domyślnego konstruktora dostępnego tylko w Visual Studio

3 odpowiedź

Uruchamianie 64-bitowej wersji IIS Express 8 RC z Visual Studio 2010

4 odpowiedź

Jak skonfigurować zdalne debugowanie na komputerze bez Visual Studio

Czy istnieje sposób na ustawienie zdalnego debugowania (Msvscom.exe) na komputerze, na którym nie zainstalowano Visual Studio?Chciałbym dołączyć do usługi ur...

6 odpowiedzi

Jak mieć niewidoczny formularz startowy?

Mam aplikację, która jest częścią rozwiązania projektów. W tym projekcie chciałbym, aby formularz był uruchamiany, aby był niewidoczny, ale nadal musi być wi...

3 odpowiedź

ObservableObject lub INotifyPropertyChanged w ViewModels

1 odpowiedź

Win32Exception nie był obsługiwany - Visual Basic po kliknięciu przycisku wyjścia

Buduję formularz za pomocą 32-bitowego pakietu Microsoft Visual Studio 2010 (Microsoft Visual Basic 2010). Kiedy kompiluję kod, nie ma żadnych błędów, ale gd...

1 odpowiedź

Zrozumienie odniesienia do zestawu csproj

Korzystam z VS2010 i próbowałem dodać kilka zespołów z lokalnego dysku twardego do mojego projektu C # poprzez odwołanie do pliku. Zaglądając do

1 odpowiedź

Zwiększ problem drzewa właściwości podczas konwersji do Unicode

Ok, po pierwsze nie jestem z natury deweloperem C ++; Udało mi się połączyć kilka rzeczy i działa dobrze, ale jestem pewien, że w oczach eksperta wygląda to ...

4 odpowiedź

Kompilowanie aplikacji MFC z Visual Studio 2010 do 2012 RC wyniki w LNK2038

Mój projekt kompiluje się i działa poprawnie w trybach debugowania i uwalniania w VS 2010. Dzisiaj próbowałem skompilować go z VS 2012 i otrzymałem ten błąd: