Wyniki wyszukiwania dla "github"

6 odpowiedzi

Zastąp skonfigurowanego użytkownika dla pojedynczego zatwierdzenia git

Próbuję zaangażować się w projektgithub.com z mojego laptopa roboczego, który jest już skonfigurowany dla serwera git firmy. Czy istnieje sposób zatwierdzeni...

1 odpowiedź

Najlepsza praktyka używania wielu plików .gitignore

2 odpowiedź

Zobacz repozytoria, w których jestem współpracownikiem

Jestem współpracownikiem prywatnego repo, ale nie pojawia się w moich repozytoriach. Nie widzę go także na liście repozytoriów innego użytkownika, ponieważ j...

3 odpowiedź

Skonfiguruj klientów Git, takich jak GitHub dla Windows, aby nie pytać o uwierzytelnienie

Zainstalowałem GitHub dla Windows, a także GitExtensions i mam wiele wersji git.exe na mojej ścieżce.

2 odpowiedź

Czy istnieje sposób na utworzenie pliku readme specyficznego dla folderu w githubie?

3 odpowiedź

Git (1.7.10) pyta mnie za każdym razem o nazwę użytkownika i hasło

Ponieważ mam nową wersję, nie pyta mnie już o hasło, które ustawiłem w moim pliku kluczy ssh.Pyta się teraz bezpośrednio o nazwę użytkownika i hasło github, ...

4 odpowiedź

Importuj bibliotekę Pythona z Github

2 odpowiedź

Dlaczego git hanging - musisz nacisnąć enter dwa razy po poleceniach?

4 odpowiedź

Jak chronić „master” w githubie?

2 odpowiedź

Aktualizacja rozwidlonego repozytorium na github

Rozłożyłem repozytorium z github - nazywa się to bootstrap.Sklonowałem widelec: