Wyniki wyszukiwania dla "cvblobslib"

3 odpowiedź

„OpenCV” uważany jest za NIE ZNALEZIONY

Linux Flavour: Debian (Crunch Bang)Wystąpił problem: Podczas próby zbudowania cvblob za pomocą następującego polecenia

2 odpowiedź

Bloby z OpenCV. Która biblioteka jest najlepsza? [Zamknięte]