Wyniki wyszukiwania dla "hibernate-annotations"

1 odpowiedź

org.hibernate.MappingException: Nie można określić typu dla: java.util.Set, w tabeli: USERS, dla kolumn: [org.hibernate.mapping.Column (faktury)]

Mam problem z tym, że Hibernate nie jest w stanie określić typu dla Set at the USERS. Próbuję utworzyć klucz obcy FAKTURY tabeli poprzez relację jeden do wie...

1 odpowiedź

Adnotacja Hibernate Polymorphism.EXPLICIT nie działa?

3 odpowiedź

Jak mogę oznaczyć ograniczenie klucza obcego za pomocą adnotacji Hibernate?

Usiłuję użyć adnotacji Hibernate do pisania klasy modelu dla moich tabel bazy danych.Mam dwie tabele, z których każda ma klucz główny User i Question.

2 odpowiedź

Jak załadować tylko identyfikatory z wielu do wielu tabel mapowania?

6 odpowiedzi

Pakiet mapowania hibernacji

1 odpowiedź

Adnotacje JPA - Jak pobrać pojedynczą wartość z innej tabeli niż bieżący obiekt?

3 odpowiedź

Jak przetestować @Valid

W moich obiektach mam pewne adnotacje hibernacyjne do sprawdzenia poprawności, takie jak @NotEmpty, @Pattern .. i inneW moim kontrolerze, przy akcji składowa...

4 odpowiedź

hibernacja dwie tabele na jedną jednostkę

Mam jeden podmiot -

4 odpowiedź

Jak uniknąć tworzenia nowego wiersza, jeśli istnieje podobny wiersz?

4 odpowiedź

java.lang.NoSuchMethodError: org.hibernate.cfg.Configuration.addAnnotatedClass

Jestem nowy w JPA i hibernacji, kiedy próbuję tegoseminarium . Dodałem następującego dostawcę do mojego pliku persistence.xml,