Wyniki wyszukiwania dla "data-migration"

7 odpowiedzi

SQL Server Kopiowanie tabel z jednej bazy danych do drugiej

9 odpowiedzi

Eksportowanie danych w SQL Server jako INSERT INTO

Korzystam z SQL Server 2008 Management Studio i mam tabelę, którą chcę migrować do innego serwera db.Czy istnieje opcja eksportu danych jako wstawki do skryp...

3 odpowiedź

Migracja danych - nie tylko schemat, szyny

Czasami,dane migracje są wymagane. W miarę upływu czasu zmiany kodu i migracje przy użyciu modelu domeny nie są już ważne i migracje nie powiodą się. Jakie s...

3 odpowiedź

Jak dodać nową migrację pierwszego kodu z nowo wygenerowaną bazą danych?

Włączyłem migracje oparte na kodach w moim projekcie ramowym encji i dodałem kilka migracji, które wykonują takie czynności, jak zmiana nazw tabel. Usunąłem ...

6 odpowiedzi

Jak grupować według tygodnia w MySQL?

Serwer tabel Oracle oferuje wbudowaną funkcję,

6 odpowiedzi

Jaki jest najlepszy sposób migracji danych w django