Wyniki wyszukiwania dla "intptr"

2 odpowiedź

C # - Jak przekonwertować obiekt na IntPtr i z powrotem?

Chcę przekazać obiekt z kodu zarządzanego do funkcji WinApi jako

2 odpowiedź

Poprawny sposób na marszałka SIZE_T *?

Mam następującą definicję funkcji C ++, którą próbuję wywołać przez PInvoke z kodu zarządzanego:

2 odpowiedź

C #, domyślna wartość parametru dla IntPtr

4 odpowiedź

Co oznaczają LRESULT, WPARAM i LPARAM?

Importuję funkcje WinApi, piszę wywołania zwrotne itp. (przykład) w C # i zawsze się zastanawiam:Co mieli na myśli ?

5 odpowiedzi

.NET Interop IntPtr vs. ref

Prawdopodobnie pytanie noob, ale interop nie jest jeszcze jedną z moich mocnych stron.Czy poza ograniczeniem liczby przeciążeń powinienem zadeklarować moje D...

2 odpowiedź

unsigned char ** odpowiednik w c # i trzeba zapisać wartość zwracaną w pliku

Muszę wywołać funkcję dll win32