GAE - Błąd wdrożenia: „AttributeError: nie można ustawić atrybutu”

Podczas próby wdrożenia mojej aplikacji pojawia się następujący błąd:

Starting update of app: flyingbat123, version: 0-1
Getting current resource limits.
Password for avigmati: Traceback (most recent call last):
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\appcfg.py", line 125, in 
  run_file(__file__, globals())
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\appcfg.py", line 121, in run_file
  execfile(script_path, globals_)
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\google\appengine\tools\appcfg.py", line 4062, in 
  main(sys.argv)
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\google\appengine\tools\appcfg.py", line 4053, in main
  result = AppCfgApp(argv).Run()
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\google\appengine\tools\appcfg.py", line 2543, in Run
  self.action(self)
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\google\appengine\tools\appcfg.py", line 3810, in __call__
  return method()
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\google\appengine\tools\appcfg.py", line 3006, in Update
  self.UpdateVersion(rpcserver, self.basepath, appyaml)
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\google\appengine\tools\appcfg.py", line 2995, in UpdateVersion
  self.options.max_size)
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\google\appengine\tools\appcfg.py", line 2122, in DoUpload
  resource_limits = GetResourceLimits(self.rpcserver, self.config)
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\google\appengine\tools\appcfg.py", line 355, in GetResourceLimits
  resource_limits.update(GetRemoteResourceLimits(rpcserver, config))
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\google\appengine\tools\appcfg.py", line 326, in GetRemoteResourceLimits
  version=config.version)
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\google\appengine\tools\appengine_rpc.py", line 379, in Send
  self._Authenticate()
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\google\appengine\tools\appengine_rpc.py", line 437, in _Authenticate
  super(HttpRpcServer, self)._Authenticate()
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\google\appengine\tools\appengine_rpc.py", line 281, in _Authenticate
  auth_token = self._GetAuthToken(credentials[0], credentials[1])
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\google\appengine\tools\appengine_rpc.py", line 233, in _GetAuthToken
  e.headers, response_dict)
 File "C:\Program Files (x86)\Google\google_appengine\google\appengine\tools\appengine_rpc.py", line 94, in __init__
  self.reason = args["Error"]
AttributeError: can't set attribute
2012-04-25 19:30:15 (Process exited with code 1)

Oto moja aplikacja.yaml:

application: flyingbat123
version: 0-1
runtime: python
api_version: 1
threadsafe: no

Wygląda na błąd uwierzytelniania, ale wprowadzam prawidłowy adres e-mail i hasło. Co ja robię źle?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion