Wyniki wyszukiwania dla "exception"

7 odpowiedzi

Nieobsłużone wyjątki w inicjalizacji pól

Czy Java ma jakąkolwiek składnię do zarządzania wyjątkami, które mogą być generowane podczas deklarowania i inicjowania zmiennej składowej klasy?

3 odpowiedź

Interfejs Java zgłasza wyjątek, ale implementacja interfejsu nie rzuca wyjątku?

Czytam ten kod, w którym interfejs zgłasza wyjątek, ale klasa, która go implementuje, nie rzuca ani nie łapie jednego, dlaczego tak jest? Czy jest to legalne...

15 odpowiedzi

Czy wyjątki są naprawdę wyjątkowe? [Zamknięte]

15 odpowiedzi

Nie można załadować pliku lub złożenia System.Net.Http.Primitives. Definicja manifestu zespołu złożonego nie pasuje do odwołania do zespołu

Pracuję nad programem, który używa Google API. Jednak za każdym razem, gdy uruchamiam program, pojawia się następujący błąd:Nie można załadować pliku lub zło...

7 odpowiedzi

Wyjątek Java nie został złapany

3 odpowiedź

obsługa wyjątków, tworzenie dziennika i kontynuowanie programu w JAVA

3 odpowiedź

Czy finalizacja może zostać wywołana po tym, jak konstruktor zgłosi wyjątek?

Czy są jakieś szczegóły dotyczące tego, czy obiekt jest czyszczony przy użyciu

2 odpowiedź

Jak określić, że należy oczekiwać wyjątku przy użyciu testu Boost.Test?

4 odpowiedź

Czytaj duży plik TXT, wyjątek braku pamięci

Chcę odczytać duży rozmiar pliku TXT to 500 MB, najpierw używam

6 odpowiedzi

Dlaczego rzucanie wyjątku w konstruktorze powoduje uzyskanie pustego odwołania?

Dlaczego rzucanie wyjątku w konstruktorze powoduje uzyskanie pustego odwołania? Na przykład, jeśli uruchomimy kody poniżej, wartość nauczyciela jest null, a ...