Wyniki wyszukiwania dla "msbuild"

4 odpowiedź

błąd LNK2038: wykryto niezgodność dla „_MSC_VER”: wartość „1600” nie pasuje do wartości „1700” w CppFile1.obj

1 odpowiedź

dodanie dodatkowych plików do opublikowanego projektu API MVC

Próbuję dodać dodatkowy plik XML do procesu publikowania. Mam projekt API MVC, który ma również inny projekt (V1.0) dla kontrolerów. Używamy funkcji pomocy d...

3 odpowiedź

Jenkins, MSBuild i Web Deploy: nie można utworzyć pakietu internetowego

Obecnie próbuję utworzyć zadanie Jenkins CI na serwerze kompilacji (Windows Server R2), co okazało się wymagać znacznie więcej pracy bez instalowania Visual ...

3 odpowiedź

Zbudowany z włączonymi optymalizacjami lub bez informacji debugowania

Obecnie próbuję dowiedzieć się, dlaczego mójInjectableAttributes nigdy nie dociera do części filtra.Dlatego bezpośrednio połączyłem projekt źródłowy, dzięki ...

2 odpowiedź

Msbuild i aktualizacja SVN

Chcę napisać proste zadanie, które zaktualizuje i zatwierdzi kod źródłowy, który był kompilacją Nightly do SVN. Byłem na stronie msbuildtasks.tigris.org i po...

3 odpowiedź

Jak zmusić program MSBuild do czyszczenia lub przebudowy?

12 odpowiedzi

Użyj wersji SVN do tworzenia etykiet w CCNET

Używam CCNET na przykładowym projekcie z SVN jako moją kontrolą źródła. CCNET jest skonfigurowany do tworzenia kompilacji przy każdym zameldowaniu. CCNET uży...

6 odpowiedzi

.csproj wiele ścieżek podpowiedzi dla złożenia

2 odpowiedź

Użyj typów tej samej nazwy i przestrzeni nazw w 2 zespołach .NET

2 odpowiedź

Jak uzyskać, aby TeamCity utworzyło katalog .git podczas klonowania repo dla kompilacji?

Próbuję uruchomić niestandardowe polecenie w moim pliku MSBuild; zasadniczo uruchamia „git log -10” i przechowuje informacje o zatwierdzeniu w pliku tekstowy...