Wyniki wyszukiwania dla "msbuild"

3 odpowiedź

Jak mogę sprawić, by TeamCity skorzystało z przyrostowej obsługi MSBuild?

2 odpowiedź

Jak korzystać z zadania ZIP rozszerzenia MSBuild?

Postanowiłem użyć zadania Zip MSBuild Extension, aby skompresować część mojego kodu źródłowego przy każdej kompilacji.Jednak to nie działa:

2 odpowiedź

Usuń puste katalogi używając msbuild

Jak mogę rekurencyjnie przetworzyć ścieżkę, aby po zakończeniu przetwarzania nie było pustych katalogów pod ścieżką.Na przykład powiedzmy, że tak

6 odpowiedzi

MSBuild NuGet.targets, Nuget.exe: nie można odczytać pakietu z błędu „blah.nupkg”

2 odpowiedź

Jak przekazać symbole kompilacji warunkowej (DefineConstants) do msbuild

Więc obojeto ito są całkiem jasne. Po prostu przejdź

2 odpowiedź

Dlaczego zapisywane są ustawienia wiersza poleceń w studio graficznym na użytkownika? Czy można odłożyć (i udostępnić) plik ustawień użytkownika?

2 odpowiedź

Pakiet NuGet dla TFS Continuous Integration

1 odpowiedź

Zwracanie zadania MSBuild SignFile MSB3481: Nie można znaleźć certyfikatu podpisującego

Niedawno dostałem nowy certyfikat podpisywania kodu. Używam zadania SignFile MSBuild do podpisania manifestu aplikacji. Z jakiegoś powodu zadanie powraca:

2 odpowiedź

Dlaczego MSBuild umieścił zespół * .XmlSerializers.dll w folderze głównym opublikowanej aplikacji internetowej?

2 odpowiedź

Jak uzyskać, aby TeamCity utworzyło katalog .git podczas klonowania repo dla kompilacji?

Próbuję uruchomić niestandardowe polecenie w moim pliku MSBuild; zasadniczo uruchamia „git log -10” i przechowuje informacje o zatwierdzeniu w pliku tekstowy...