Wyniki wyszukiwania dla "windows"

4 odpowiedź

Uruchom zewnętrzną aplikację z node.js

Piszę komputerową aplikację sieciową, która korzysta z node.js, aby uzyskać dostęp do lokalnego systemu plików. Obecnie mogę używać node.js do otwierania i k...

8 odpowiedzi

Jaki użytkownik wykonuje skrypty Pythona tak jak w systemie Windows?

11 odpowiedzi

Użycie polecenia „start” z parametrami przekazanymi do uruchomionego programu

Mam Virtual Machine w Virtual PC 2007.Aby uruchomić go z pulpitu, mam następujące polecenie w pliku wsadowym:

4 odpowiedź

Certyfikat Windows 8 Store dla aplikacji pulpitu Windows napisanej w Javie

Mam program napisany w Javie i zapakowany przez instalatora. Wymaga Java 1.7. Jeśli przeprowadzę certyfikację z „Windows App Certification”, przejdzie ono z ...

3 odpowiedź

Nazwane potoki między C # a Pythonem

Próbuję utworzyć dwukierunkowy kanał komunikacji między dwoma programami (jeden w Pythonie i drugi w C #)Kiedy tworzę potok nazwany między dwoma programami C...

1 odpowiedź

Używanie sys.stdin w select.select w systemie Windows [duplikat]

2 odpowiedź

Python Mlab - nie można zaimportować nazwy find_available_releases

7 odpowiedzi

Jak programowo wykryć zmapowane dyski sieciowe w systemie i ich nazwy serwerów?

Próbuję dowiedzieć się, jak programowo (używam C #) określić nazwę (lub i.p.) serwerów, na których moja stacja robocza ma aktualne mapy. Innymi słowy, w pewn...

2 odpowiedź

W jaki sposób Java omija ograniczenia MAX_PATH WinAPI systemu Windows

2 odpowiedź

PHP: setlocale w systemie Windows 7

Mam problem z funkcją setlocale w PHP 5.3 w Windows 7.Muszę ustawić rosyjskie ustawienia narodowe za pomocą kodowania UTF-8. Widziałem kilka rozwiązań, gdzie...