Wyniki wyszukiwania dla "windows"

6 odpowiedzi

Plik wykonywalny Visual C ++ i brakujący plik MSVCR100d.dll

4 odpowiedź

Rozmiar okna, gdy nie określono SizeToContent

Gdy użyty zostanie następujący XAML, rozmiar okna nie wynosi 5000x5000, ale jakieś małe okno, w którym przycisk jest przycięty.

2 odpowiedź

Przeciek pamięci w GTK pod Windows 7 w gtk_widget_queue_draw

Następujący program GTK:

2 odpowiedź

Czas pomiaru powoduje zwrócenie wartości 0 lub 0,001

Próbuję użyć

3 odpowiedź

doMC w R i pętla foreach nie działa

Próbuję uzyskać pakiet foreach do równoległego przetwarzania w R i mam kilka problemów:Pakiet doMC, który jest wymagany do wykonania pracy foreach, nie istni...

2 odpowiedź

Jak mogę napisać do urządzenia NUL pod Windows z node.js?

To mnie dręczy od kilku dni. Wiem o standardowym przekierowaniu strumienia do urządzenia NUL, ale tak nie jest. node.js używa CreateFileW w swoich powiązania...

1 odpowiedź

Otwórz plik wykonywalny bez rozszerzenia „.exe” z ShellExecute

Chcę otworzyć plik wykonywalny, który nie ma rozszerzenia „.exe” z ShellExecute. Mogę użyć CreateProcess, ale wolę korzystać z ShellExecute. Czy jest jakiś s...

1 odpowiedź

Czy system Windows zapewnia monotonicznie rosnący zegar aplikacji

To pytanie jest inspirowane przezCzy Linux dostarcza monotonicznie rosnący zegar do aplikacji.Może powinienem być bardziej precyzyjny: szukam funkcji zegara,...

5 odpowiedzi

Jak znaleźć szerokość ciągu znaków (w pikselach) w WIN32

Czy możesz zmierzyć szerokość łańcucha dokładniej w WIN32 niż używając funkcji GetTextMetrics i używając tmAveCharWidth * strSize?

1 odpowiedź

VBA - typ zdefiniowany przez użytkownika nie został zdefiniowany