Wyniki wyszukiwania dla "windows"

1 odpowiedź

Jak mogę zastąpić limit czasu wykonania jądra CUDA w systemie Windows dodatkowymi procesorami graficznymi?

7 odpowiedzi

Jak programowo przekonwertować SVG na PDF w systemie Windows?

Szukam programowej konwersji dokumentów SVG na PDF na serwerze. Jakie mam możliwości zrobienia tego w systemie Windows?Widziałem linki doInkscape, Batik, isv...

2 odpowiedź

Proces potomny Java w systemie Windows nie wprowadza ani nie wysyła danych wyjściowych po ustawieniu standardowego We / Wy rodzica (wiersz polecenia)

2 odpowiedź

Różnica między% variable% i! Variable! w pliku wsadowym

Piszę plik wsadowy, w którym muszę wypisać ciąg zawierający „!” do innego pliku. Ale kiedy powtarzam ten ciąg do innego pliku, usuwa „!” z wyjścia.Np .: Dane...

7 odpowiedzi

Jak zignorować shebang Perla w systemie Windows z Apache 2?

5 odpowiedzi

Konwersja ścieżki Java: // URL do pliku (…), niezależna od platformy, w tym ścieżki UNC

Opracowuję aplikację niezależną od platformy. Otrzymuję adres URL pliku *. Na oknach są to:

1 odpowiedź

W Win7 niektóre czcionki nie działają tak jak w Win2K / XP

Moje pytanie dotyczy tego, jak należy zmienić obsługę czcionek, aby działała poprawnie w systemie Windows 7. Jestem pewien, że założyłem o czymś, co było wcz...

3 odpowiedź

Ndk-build: CreateProcess: make (e = 87): Parametr jest niepoprawny

Pojawia się błąd podczas tworzenia statycznej biblioteki z NDK na platformie Windows:

4 odpowiedź

Aby zainstalować Xcode w Windows XP

Chciałbym wiedzieć, czy mogę zainstalować Xcode w systemie Windows XP. Jeśli to możliwe, proszę również podać link do dokumentu. Dziękuję bardzo za wszelką p...

3 odpowiedź

Tworzenie niestandardowych typów wiadomości w win32?