Wyniki wyszukiwania dla "windows"

1 odpowiedź

Python 2.7 w systemie Windows, „zapewnij main_name nie w sys.modules, main_name” dla wszystkich przykładów wieloprocesowych

2 odpowiedź

Ustaw uprawnienia administratora na subprocess.check_call () w Pythonie

Nazywam dwa pliki wykonywalne ze skryptu Pythona, który wymaga uprawnień administratora i który ich nie potrzebuje. Czy jest jakiś sposób, w jaki mogę ustawi...

7 odpowiedzi

Jak uzyskać uchwyt głównego okna z identyfikatora procesu?

1 odpowiedź

Komunikacja między aplikacją Windows Store a rodzimą aplikacją komputerową

! Dla uproszczenia będę się odnosiłAplikacje Windows Store (znany również jako Metro lub Modern UI) jako „aplikacja” i wspólnyaplikacje desktopowe jako „apli...

5 odpowiedzi

Nie można użyć funkcji Get-Service –Nazwa komputera na komputerze zdalnym

Mam konfigurację skrzynki Windows 2003 z wirtualnym pudełkiem i nie mogę użyć PowerShell.Próbuję tego na moim komputerze z systemem Windows 7

9 odpowiedzi

Nie można użyć interpretera linii poleceń

Próbowałem wykonać prosty kod php w interpreterze php. Kiedy wykonałem polecenie

4 odpowiedź

SendMessage (HWND_BROADCAST,…) zawiesza się

Kiedy używam

7 odpowiedzi

Symfony 2: Zainstaluj i włącz rozszerzenie intl

używam

1 odpowiedź

setWindowFlags (Qt :: WindowStaysOnTopHint) ukrywa okno Qt

3 odpowiedź

Jaka jest różnica między aplikacją win32, aplikacją formularza Windows i aplikacją konsoli?