Wyniki wyszukiwania dla "code-cleanup"

2 odpowiedź

Usuń nieużywane pliki kodu źródłowego

W Visual Studio 2010 mam duże rozwiązanie, które zawiera wiele plików .cs, które nie są już używane (nie są przywoływane w .csproj), ale nadal są obecne w re...

3 odpowiedź

Usuwanie nieużywanego kodu w Visual Studio