Wyniki wyszukiwania dla "c"

2 odpowiedź

bind vs gniazdo SO_BINDTODEVICE

3 odpowiedź

Kopiowanie węzłów na połączonej liście C

Próbuję zduplikować węzeł na połączonej liście. Nie jestem pewien, czy robię to poprawnie. Próbowałem tworzyć przypadki testowe, ale nie udało się. Jeśli kto...

1 odpowiedź

Kopiowanie katalogu rekurencyjnego w C

1 odpowiedź

Rozszerz dynamicznie połączoną bibliotekę współdzieloną?

Jestem nowy w C, przepraszam za brak wiedzy (moja książka C jest naprawdę ogromna :)Chciałbym rozszerzyć udostępnioną bibliotekę (libcustomer.so) o zamknięte...

1 odpowiedź

Liniowa biblioteka algebry pola skończonego (pole Galois) dla C (nie C ++)

Szukampole skończone / pole galois dokładna biblioteka algebry liniowej dla C (C ++ jest niedopuszczalna, ponieważ muszę być w stanie napisać do niej wiązani...

2 odpowiedź

Valgrind: niepoprawny odczyt rozmiaru 4 -> sigsegv, działa dobrze bez valgrind i w studio wizualnym

Zaimplementowałem algorytm kompresji (wykorzystujący kodowanie huffmana), który wykorzystuje kolejkę priorytetów węzłów (zdefiniowana przeze mnie struktura)....

4 odpowiedź

Czy istnieje sposób na zawinięcie bloku ObjectiveC we wskaźnik funkcji?

10 odpowiedzi

Popraw wydajność INSERT na sekundę SQLite?

Optymalizacja SQLite jest trudna. Wydajność wstawiania zbiorczego aplikacji C może wahać się od 85 wstawek na sekundę do ponad 96 000 wstawek na sekundę!Tło:...

1 odpowiedź

Jak włączyć nowoczesny wygląd paska narzędzi dla aplikacji Win32?

Ostatnio zacząłem uczyć się programowania GUI w oparciu o Win32 API. Po dodaniu kontroli paska narzędzi (zcomctl32.lib) do mojej prostej aplikacji wydaje mi ...

2 odpowiedź

Czy pusta lista inicjalizatora jest prawidłowym kodem C?