Wyniki wyszukiwania dla "c"

3 odpowiedź

printf, jak wstawić kropkę dziesiętną dla liczby całkowitej

5 odpowiedzi

Odwróć ciąg używając funkcji rekurencyjnej

Obecnie studiuję C i nie mogę przejść tego ćwiczenia. Muszę utworzyć funkcję rekurencyjną, aby odwrócić

1 odpowiedź

Transpozycja pamięci optymalizacji pamięci podręcznej: C

4 odpowiedź

Jak zadeklarować stałe łańcuchowe w C?

1 odpowiedź

Jak uzyskać okno przypominające Steam za pomocą winapi?

To jest zrzut ekranu zmieniającego się okna klienta Steam.Okno klienta Steam ma dwie fajne funkcje.Niestandardowe okno, które bardzo szybko reaguje.Efekt zmi...

11 odpowiedzi

Czy istnieje odpowiednik Java lub metodologia dla słowa kluczowego typedef w C ++?

Pochodząc z tła C i C ++, znalazłem rozsądne użycie

4 odpowiedź

Dlaczego umieszczanie nawiasów wokół listy wartości oddzielonych przecinkami zmienia przypisanie? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Co oznacza lista wartości oddzielonych przecinkami, ujęta w nawiasach w C? a = (1, 2, 3); [duplikować [/questions/16563235/what-does-a-comma-separated-list-of-values-enclosed-in-parenthesis-mean-in-c-a] 6 ...

3 odpowiedź

Używaj wielkich liter i zwracaj zmienną lokalną

6 odpowiedzi

Gdzie jest stdbool.h?

Chcę znaleźć

4 odpowiedź

Co oznacza podwójne podkreślenie (__const) w C?