Wyniki wyszukiwania dla "c"

3 odpowiedź

Czy mogę zastąpić wywołanie open_memstream malloc i niejawnym rzutem?

6 odpowiedzi

Dlaczego strdup uważany jest za zły

3 odpowiedź

Używaj wielkich liter i zwracaj zmienną lokalną

4 odpowiedź

Sprawdź, czy aplikacja jest zainstalowana w rejestrze

12 odpowiedzi

Dlaczego pusta pętla zużywa tak dużo czasu procesora?

Jeśli mam pustą pętlę while w moim kodzie, taką jak:

9 odpowiedzi

Sortowanie cyfr liczby całkowitej

2 odpowiedź

ostrzeżenie: domyślny typ powrotu to „int” [-Wreturn type]

Jestem użytkownikiem Linuksa, który rozpoczął naukę C i próbuję skompilować to źródło, które wpisałem:

4 odpowiedź

Czytanie z dużego pliku tekstowego do tablicy struktur w Qt?

Muszę odczytać plik tekstowy do tablicy struktur. Napisałem już program, ale zajmuje to zbyt wiele czasu, ponieważ w pliku jest około 13 struktur lac. Podaj ...

2 odpowiedź

uzyskiwanie błędu w programie „niezdefiniowane odniesienie do gettid”

4 odpowiedź

Jaki jest przenośny sposób konwersji Byte-Order ciągów w C