Wyniki wyszukiwania dla "modeling"

3 odpowiedź

Kojarzenie dwóch modeli w szynach (użytkownik i profil)

9 odpowiedzi

Najlepsze praktyki dotyczące spójnego i kompleksowego przechowywania adresów w bazie danych [zamknięte]

Czy istnieją jakieś najlepsze praktyki (a nawet standardy) do przechowywania adresów w spójny i kompleksowy sposób w bazie danych?Mówiąc dokładniej, na tym e...

3 odpowiedź

Jak wygenerować Javę z internetowych modeli UML?

Muszę utworzyć diagram klas UML online i wygenerować z niego kod Java.Narzędzia do rysowania, takie jak cacoo, nie pozwalają na generowanie kodu, ponieważ ni...

2 odpowiedź

jakie są różnice między klasą a typem danych

4 odpowiedź

Modelowanie / dokumentowanie programów funkcjonalnych

Odkryłem, że UML jest użyteczny do dokumentowania różnych aspektów systemów OO, w szczególności diagramów klasowych dla ogólnej architektury i diagramów sekw...

1 odpowiedź

Schemat klasy Visual Studio UML i modelowanie typów ogólnych

Muszę modelować konkretną klasę rodzajową dziedziczącą z podstawowej klasy ogólnej. Po pierwsze, patrz poniżej:Tę aktywność należy wdrożyć w ten sposób:

7 odpowiedzi

Czy istnieją dobre narzędzia do inżynierii odwrotnej C #? [Zamknięte]

czy możesz mi powiedzieć, czy istnieją dobre narzędzia do inżynierii odwrotnej moich aplikacji C #. Potrzebuję diagramów klasy UML mojego pisanego oprogramow...

3 odpowiedź

Format modelu 3D dla gier

3 odpowiedź

Jaka jest różnica między diagramem klasy domeny a diagramem klasy projektowej?