Wyniki wyszukiwania dla "html5"

0 odpowiedzi

Jak grać w 3gp Video w HTML5?

Odtwarzanie pliku 3gp za pomocą HTML5 nie działa. Mam Firefoksa 16 i Chromium w wersji 22, a otrzymałem następujący wynik:Nie znaleziono wideo z obsługiwanym...

2 odpowiedź

Automatycznie przycinaj płótno HTML5 do zawartości

Powiedzmy, że to moje płótno, na którym rysuje się zła twarz. Chcę użyć

5 odpowiedzi

Safari na iPadzie (iOS6) nie skaluje wideo HTML5, aby wypełnić 100% szerokości strony

Używam następującego CSS, aby wyświetlić wideo w pełnej szerokości (100%) na responsywnej stronie HTML5. Natywny rozmiar wideo to 480 x 270. Film jest skalow...

7 odpowiedzi

Kontekst obrazu HTML5 Canvas

Pisałem program do przetwarzania obrazów, który stosuje efekty poprzez przetwarzanie pikseli pikseli HTML5. Osiągnąłem manipulacje pikselowe Thresholding, Vi...

2 odpowiedź

Python 3 Specjalne znaki uciekające

2 odpowiedź

Czy jQuery wewnętrznie konwertuje klucze atrybutów danych HTML5 na małe litery?

Staram się dostosować mój styl kodowania JavaScript do mojego stylu kodowania Zend tak bardzo, jak to możliwe, używając CamelCase. W moich atrybutach danych ...

6 odpowiedzi

czyszczenie okręgów z obszaru HTML5 Canvas

4 odpowiedź

Filmy Chrome5 w HTML przestają działać, jeśli otwartych jest zbyt wiele kart - Problem z pamięcią?

5 odpowiedzi

JQuery Załaduj wszystkie obrazy wewnątrz div przed wyświetleniem

5 odpowiedzi

EMBED vs. OBJECT

Jaki jest najlepszy / najlepszy tag do użycia w moim pliku HTML, gdy chcę wyświetlić przeglądarkę Adobe PDF? W tej chwili używam poniższego kodu, ale są dziw...