Wyniki wyszukiwania dla "debugging"

2 odpowiedź

Jak skonfigurować ruby, aby wprowadzić debugger na Ctrl-C (SIGINT)?

Chciałbym wprowadzić debugger po wpisaniu Ctrl-C (lub wysłaniu SIGINT). mamzainstalowany debugger (Używam Ruby 1.9.3) i sprawdziłem, że działa. Dodałem to do...

2 odpowiedź

Jakie są zalecane sposoby debugowania aplikacji Worklight?

5 odpowiedzi

Nie można uzyskać dostępu do WEB API za pomocą ip: port, ale można z localhost: port podczas trybu debugowania VS

4 odpowiedź

Jak uzyskać linię kodu źródłowego ze śledzenia stosu w obj-c / ios

używam

4 odpowiedź

Jak debugować witrynę na Windows Phone? [nie zdalne debugowanie]

Jestem programistą i chciałbym debugować aplikację / stronę internetową na urządzeniu z systemem Windows Phone. Dobrze byłoby mieć jakieś okno, w którym widz...

2 odpowiedź

Aplikacja Eclipse SWING: punkt przerwania trafiony dopiero po rzuceniu nieprzechwyconego wyjątku

Mam naprawdę dziwny problem. Pracuję nad aplikacją Java SWING w Eclipse. Ustawiłem punkt przerwania gdzieś w moim kodzie, a następnie uruchom debugowanie. Wy...

1 odpowiedź

Korzystanie z serwerów nuget & Symbols

5 odpowiedzi

Debuguj niestandardowy plik DLL, do którego odwołuje się makro wizualne

3 odpowiedź

Visual Studio: wykonywanie kodu czyszczenia podczas zatrzymywania debugowania

Opracowaliśmy aplikację korzystającą z bibliotek interop Excela (Microsoft.Office.Interop.Excel) do odczytu niektórych plików Excel.W przypadku wystąpienia p...

5 odpowiedzi

Jak podłączyć debuger do IIS zamiast ASP.NET Development Server?