Wyniki wyszukiwania dla "azureservicebus"

2 odpowiedź

NotificationHubUnauthorizedException: Nieautoryzowany w rejestracji usługi Azure Notification Hub

Próbuję więc koncentratorów powiadomień na platformie Azure.Ustawiłem wszystko zgodnie zten wpis na blogu. Wykonałem konfigurację GCM w moim kodzie Android, ...

3 odpowiedź

Czy koncentratory powiadomień magistrali usług Azure działają z gniazdami sieci Web i javascript?

6 odpowiedzi

Określanie liczby wiadomości w kolejce magistrali usług Azure

Wiem, że istnieje sposób na określenie liczby wiadomości (lub przybliżonej liczby) w kolejce Azure (konto sklepu); istnieje jednak sposób na zapytanie o licz...

2 odpowiedź

Azure Service Bus i Messaging Sessions

Sprawdzałem kolejki magistrali usług Azure (NIE Kolejki pamięci Azure). Wszystkie dane, które przeczytałem, wskazują, że to obsługujeSemantyka FIFO, ale tylk...

2 odpowiedź

Przetestuj usługę Azure Service Bus lokalnie bez subskrypcji lub logowania

Czy jest sposób na zabawę i odkrywanieMagistrala usług Azure w lokalnym emulatorze bez rejestracji w prawdziwych usługach Azure?Śledziłem samouczek dotyczący...

1 odpowiedź

Ponowne użycie połączeń w Magistrali usług Azure

1 odpowiedź

Jak uzyskać liczbę wiadomości dla subskrypcji tematu Azure?