Wyniki wyszukiwania dla "sockets"

4 odpowiedź

Jak dowiedzieć się, kiedy sieć jest wyłączona za pomocą programowania gniazd Java

Cześć Mam problem z wykrywaniem, kiedy sieć przechodzi w tryb offline. Mój serwer i klient są na innym komputerze. ale podłączony przez LAN Właściwie napisał...

1 odpowiedź

surowy odbiornik gniazda

Jest to szybkie pytanie dla surowych gniazd programowania linux c. Jeśli chciałbym po prostu posłuchać dowolnego interfejsu z gniazdem surowym, czy muszę pow...

2 odpowiedź

node-mysql gdzie does connection.end () go

2 odpowiedź

Detektor gniazd dla IPv6 i IPv4

3 odpowiedź

Przepełnienie bufora serwera UDP

Piszę aplikację C ++ na Linuksie. Moja aplikacja ma serwer UDP, który wysyła dane do klientów na niektórych wydarzeniach. Serwer UDP odbiera również pewne in...

2 odpowiedź

W jaki sposób usługa WCF może nasłuchiwać tego samego portu co usługi IIS?

1 odpowiedź

Komunikat o błędzie: „Obraz bitmapowy jest nieprawidłowy” na otrzymanym od Socket

1 odpowiedź

Obrazy NodeJS, OpenCV i strumieniowe wykorzystujące gniazdo sieciowe

Moim głównym celem jest przesyłanie strumieniowe wideo z mojego laptopa na serwer. Próbuję to osiągnąć, używając NodeJs na laptopie i serwerze. Używam biblio...

2 odpowiedź

Jak utrzymać klienta z Androidem połączonego z serwerem nawet podczas zmian aktywności i wysyłać dane na serwer?

Początkowo zaimplementowałem zadanie asynchroniczne w mojej aktywności, które wysyła dane do serwera. Ale kiedy zmieniłem aktywność, połączenie zostało utrac...

2 odpowiedź

Maksymalna liczba połączeń wychodzących w systemie .NET / Windows Server