Wyniki wyszukiwania dla "string"

2 odpowiedź

Pozycja znaku po lewej stronie bieżącej pozycji w łańcuchu

4 odpowiedź

Jak zastąpić akcenty (niemiecki) w .NET

Muszę zastąpić akcenty w łańcuchu ich angielskimi odpowiednikamina przykładä = aeö = oeÖ = Oeü = ueWiem, że mogę je usunąć ze sznurka, ale nie zdawałem sobie...

8 odpowiedzi

Jaki jest najbardziej elegancki sposób łączenia listy wartości z ogranicznikiem w Javie?

Nigdy nie znalazłem zgrabnego (er) sposobu wykonywania następujących czynności.Powiedz, że mam listę / tablicę ciągów.

3 odpowiedź

Dlaczego String.replace nie działa? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Ciąg znaków Java nie działa [duplikat] 6 odpowiedziW tej chwili jestem trochę zdezorientowany. Próbowałem tego:

12 odpowiedzi

java - usuwanie średnika z łańcucha, jeśli ciąg kończy się na nim

1 odpowiedź

Kod źródłowy Pythona dla wbudowanego operatora „in”

2 odpowiedź

Funkcja Linq, jak .Net string. CompareOrdinal

Muszę porównać ciągi za pomocą

3 odpowiedź

Wyciąg ciąg z cytatów

2 odpowiedź

Java: zwróć tablicę 2D z bardzo różnymi długościami wpisu jako sformatowany ciąg

Chcę napisać

17 odpowiedzi

Znajdź n-te wystąpienie podciągu w ciągu

Wydaje się, że powinno to być dość trywialne, ale jestem nowym użytkownikiem Pythona i chcę to zrobić w najbardziej Pythoniczny sposób.Chcę znaleźć n-te wyst...