Wyniki wyszukiwania dla "single-page-application"

3 odpowiedź

Jak wyczyścić zawartość observableArray, która została wypełniona z poprzednich wizyt do widoku

Mam aplikację pojedynczej strony, która używa knockout do powiązania danych. Widok CAApproval.html w mojej aplikacji jednostronicowej ma obserwowalną tablicę...

3 odpowiedź

Jak przekazać dane (wybrany element) do widoku szczegółowego skomponowanego przez Durandala?

Zacząłem używać (od, kilka godzin temu)Durandal z nadzieją na zarządzanie widokami i umożliwienie kompozycji na jednej stronie - poprzednie podejście, równie...

3 odpowiedź

Filtr wyszukiwania według Angular.js,

Jestem nowy w tej strukturze, dlatego ćwiczę Angularjs i podążam za samouczkami dostępnymi na stronie.jest przykład, że możemy przeszukiwać dane zawarte w ta...

2 odpowiedź

Durandal Wiele stron wzorcowych

Pracuję nad SPA, w którym chciałbym użyć wielu widoków głównych. Oto mój przypadek użycia:Mam użytkownika, który ma stronę profilu. W obrębie tej strony prof...

2 odpowiedź

Problem „migotania” nokautu

Buduję SPA (Single Page Application) za pomocą KO. aplikacja wygląda jak książka, a użytkownik może odwracać strony.Problem polega na tym, że za każdym razem...

2 odpowiedź

Bryza z wzorem jednostki pracy / repozytorium

Zastanawiałem się tylko, jak powinienem postępować w implementacji bryzyEFContextProvider w osobnym projekcie warstwy danych. Ponadto, ponieważ ten projekt j...

4 odpowiedź

.htaccess dla botów SEO indeksujących aplikacje na jednej stronie bez hashbangów

Używać

2 odpowiedź

Jak zaimplementować aplikację Single Page z obsługą offline z Breeze.js i lokalną pamięcią HTML5

Mam działającą aplikację Single Page przy użyciu Breeze.js dla Data Access. Używa Breeze.js do wykonywania zapytań w lokalnej pamięci podręcznej, a dane są w...

4 odpowiedź

NancyFX Catch All route

Czy NancyFX obsługuje ASP.NET MVC, na przykład „Catch All”? Potrzebuję takiego, który zasadniczo pasuje do każdego adresu URL. Jest to bardzo przydatne przy ...

2 odpowiedź

głębokie łączenie pojedynczej strony ze stroną logowania

Mój zespół zbuduje aplikację na jedną stronę dla naszego przyszłego projektu. W tej chwili mam problem z zaprojektowaniem aplikacji ze stroną logowania. Istn...