Wyniki wyszukiwania dla "ios"

3 odpowiedź

UIView Okrągłe Narożniki z Cieniem

Próbuję wyświetlić UIView z zaokrąglonymi rogami i cieniem. Ale problem polega na tym, że właściwość maskToBounds działa tylko w jednym przypadku.Jeśli maskT...

1 odpowiedź

FBDialogs presentShareDialogWithParams powiedzie się, ale błąd zostanie zwrócony

Próbowałem użyć

3 odpowiedź

Pokaż datepicker na tapecie textfield

1 odpowiedź

Czy UIWebview JS Performance działa wolniej niż mobilne safari na iOS 6/7?

14 odpowiedzi

UILabel z przekreślonym tekstem

Chcę stworzyć

6 odpowiedzi

Zawsze przekazuj słabe referencje self do bloku w ARC?

Jestem trochę zdezorientowany co do użycia bloku w Objective-C. Obecnie korzystam z ARC i mam sporo bloków w mojej aplikacji, do których zawsze się odwołuję

7 odpowiedzi

Biblioteka Markdown to NSAttributedString? [Zamknięte]

Teraz, gdy NSAttributedString jest w pełni obsługiwany w iOS 6, czy istnieje biblioteka, która przejmie NSString z markdown i przekonwertuje go na NSAttribut...

0 odpowiedzi

Jak symulować multi-touch za pomocą GSEvent na urządzeniu jailbreak?

Chcę symulować zdarzenie wielodotykowe na urządzeniu z jailbreakiem, próbowałem

1 odpowiedź

Błąd asercji w void _UIPerformResizeOfTextViewForTextContainer

Importuję plik z BOX. Użyłem boxa SDK V2. Importuje się pomyślnie, ale gdy importuje ekran, musi nawigować po następnym kontrolerze. Mam awarię na tym

5 odpowiedzi

Najlepszy sposób na przełączenie View Controller w iOS