Wyniki wyszukiwania dla "ios"

1 odpowiedź

ios7 przesunięcie obrazu z lewej strony

W systemie iOS 6 i wcześniejszym obraz Viewer komórki Uitableview został umieszczony całkowicie w lewo z przesunięciem 0. W systemie iOS 7 zostało to zmienio...

4 odpowiedź

iOS: nie można zapisać pliku w folderze „Obsługa aplikacji”, ale można go „Dokumenty”

Mogę pobrać i zapisać plik binarny w folderze „Dokumenty” z własną nazwą w porządku.Jeśli po prostu zmienię adres URL na folder „Obsługa aplikacji” zamiast n...

7 odpowiedzi

Jak mogę połączyć NSAttributesStrings?

Muszę przeszukać niektóre łańcuchy i ustawić niektóre atrybuty przed połączeniem ciągów, więc posiadanie NSStrings -> Połącz je -> Make NSAttributedStr...

2 odpowiedź

Renderuj farbę wodną w iOS

Pracowałem z

2 odpowiedź

Facebook iOS 3.1 SDK: może zalogować się za pomocą Safari, ale nie natywnie

Integruję zestaw SDK Facebook na iOS 3.1. Podczas wdrażania logowania z funkcją Facebook dzwonię

2 odpowiedź

UIImagePickerController startVideoCapture z niestandardową nakładką

4 odpowiedź

jak i gdzie zainicjować globalną tablicę NSMutableArray w Xcode 5

Próbuję zainicjować globalną tablicę NSMutableArray, którą mogę dodać liczby całkowite później. Muszę tylko wiedzieć, jak i gdzie powinienem zainicjować moją...

2 odpowiedź

NSURLSession z NSBlockOperation i kolejkami

4 odpowiedź

Jak ukryć przycisk niestandardowego paska kart, gdy ukrywa się BottomBarWhenPushed jest „PRAWDA”

Używam fragmentu kodu z Tito, aby dodać niestandardowy przycisk do paska kart:https://github.com/tciuro/CustomTabBar(Podklasa UITabbarController i dodanie ni...

1 odpowiedź

Jak po prostu pobrać listę kontaktów w iOS7?

Muszę pobrać listę