Wyniki wyszukiwania dla "ios"

12 odpowiedzi

Jak usunąć wartość null z NSDictionary

2 odpowiedź

Jak buforować lub wczytać czcionkę SKLabelNode?

Tworzę aplikację Sprite Kit iw mojej scenie dodałem SKLabelNode. Gdy ładowałem SKScene, zauważyłem dość duży skok opóźnienia. Po profilowaniu aplikacji odkry...

4 odpowiedź

Jak uzyskać skompresowany rozmiar pliku obrazu otrzymanego z `UIImagePickerController`?

1 odpowiedź

Integracja z YouTube w SDK iOS

Jak mogę zintegrować YouTube z iOS? Głównie chcę odtwarzać prywatne filmy bez pytania o login. Logowanie powinno być na stałe zapisane w aplikacji i nie będz...

2 odpowiedź

Przetwarzanie XML z NSString, aby uzyskać wartości

To pytanie dotyczy manipulowania NSString w xcode.Mam ciąg tekstowy XML, który otrzymuję z Internetu, który wygląda tak

2 odpowiedź

przesyłanie obrazów safari na telefon komórkowy i ich rozmiary

Ok, tak jak wiele osób wie, że safari mobile umożliwia teraz przesyłanie plików przez kamerę lub bibliotekę obrazów.„Problem” polega na tym, że kiedy zdjęcie...

4 odpowiedź

UIWebView: Wstrzymanie dźwięku HTML5 w systemie iOS 6, gdy aplikacja wchodzi w tło

Dobry dzień,Moja aplikacja to aplikacja do odtwarzania muzyki. Kontroluję

2 odpowiedź

Załadowano plik nib, ale widok widoku nie został ustawiony

2 odpowiedź

Czy aplikacje iOS Xamarin są nadmiernie rozdęte?

1 odpowiedź

Załadowano stalówkę, ale nie uzyskano wyjątku UITableView

Próbuję załadować