Wyniki wyszukiwania dla "ios"

1 odpowiedź

Dodawanie UIScrollView do kontrolera UIViewController

mam

5 odpowiedzi

Jak dodać kropki do UILabel, jeśli tekst nie pasuje do ramki

1 odpowiedź

Jak mogę zezwolić na dostęp do mojej bazy danych MySQL tylko z mojej aplikacji na iOS? (Używanie webapp jako bramy do db)

Moja aplikacja na iOS musi połączyć się z serwerem mysql. Aby to osiągnąć, chciałbym stworzyć aplikację internetową, która działa jako pośrednik między aplik...

7 odpowiedzi

Cross Directional UIScrollViews - czy mogę zmodyfikować zachowanie przewijania?

2 odpowiedź

shiftKey w Safari na iOS

Czy jest jakiś sposób na określenie w javascript, czy klawisz Shift jest wciśnięty na klawiaturze mobilnej, i odróżnienie go od blokady caps (dwukrotnie wciś...

4 odpowiedź

problemy z animacją podczas usuwania ostatniego wiersza TableView w ios7

Mam pewne problemy podczas usuwania ostatniego wiersza mojej (tylko) sekcji w moim

11 odpowiedzi

CollectionView background clearColor nie działa

Opracowuję małą „ramę” widoku kolekcji, aby zachowywać się jak pasek kart przeglądarki (myślę chrom) na iPadzie. Kod jest gotowy, niestandardowy układ przepł...

2 odpowiedź

Aplikacja ulega awarii po zmianie na iOS6 - ucol_getVersion

Mam problem ze zaktualizowaną aplikacją ios. W zeszłą środę (przed keynote iphone) aplikacja została przesłana do przeglądu. Testowany na iOS6-beta, iOS5, iO...

2 odpowiedź

Lista czcionek, które mogą być używane w metodzie labelNodeWithFontNamed SpriteKit

Jak mogę uzyskać listę nazw czcionek, z których można korzystać

3 odpowiedź

przekazywanie danych między widokami

Próbuję przekazać dane między dwoma widokami (pierwszy widok to tableViewController, gdy komórka jest wciśnięta dane są wysyłane do drugiego widoku, drugi wi...