Wyniki wyszukiwania dla "objective-c"

4 odpowiedź

Używanie @synthesize w aplikacji ios

Oglądałem wspaniałego Paula Haggerty na kursach iTunesU dotyczących rozwoju systemu iOS (bo kto nie musi odświeżać podstaw?) I powiedział coś, o czym nie wie...

2 odpowiedź

NSNotificationCenter: Czy obiekty otrzymują powiadomienia w tym samym wątku, w którym są publikowane?

Interesuje mnie, czy mogę oczekiwać, że metoda obserwowanego obiektu zostanie zepchnięta na stos przed zakończeniem i usunięciem metody obiektu księgującego.

2 odpowiedź

Dziwne zachowanie KVC

Dlaczego ten kod działa poprawnie:

4 odpowiedź

Błąd podczas wysyłania obrazu za pomocą FHSTwitterEngine

1 odpowiedź

Jak odtwarzać dźwięk systemowy programowo w telefonie iPhone? Czy można odtwarzać dźwięk systemowy bez dodawania go do pakietu zasobów

Czy można odtwarzać dźwiękowy sygnał dźwiękowy systemu. Nie chcę dodawać pliku dźwiękowego do mojego pakietu zasobów i chcę uzyskać dostęp do dźwięków system...

3 odpowiedź

Kolejka szeregowa FIFO NSOperationQueue

Czy można użyć

3 odpowiedź

Jak zmienić format daty w selektorze daty

W mojej aplikacji na iPhone muszę wyświetlać datę w

2 odpowiedź

Data nie pojawia się w UILabel

1 odpowiedź

Czy kontroler widoku może uzyskać dostęp do identyfikatora przychodzącego segue?

Czy viewcontroller może uzyskać dostęp do identyfikatora segmentu, który został użyty do przejścia do niego? Na przykład I przejście z viewcontroller A do vi...

4 odpowiedź

Jak utrzymać NSTimer przy życiu w tle na iOS 7?