Wyniki wyszukiwania dla "objective-c"

1 odpowiedź

Niestandardowy inicjator dla obiektu NSManagedObject

Zgodnie z dokumentami:Nie powinieneś zastępować init. Odradza się nadpisywanie initWithEntity: insertIntoManagedObjectContext:i zamiast tego powinieneś użyć ...

0 odpowiedzi

Pobierz dane zagregowane z NSManagedObject, używając innego wyrażenia jako argumentu sum: expression

Czy można użyć wyrażenia jako argumentu dla

2 odpowiedź

symulowanie aktualizacji aplikacji w iOS

Próbuję symulować aktualizację z wersji 2.0 do 2.1. Mam wersję 2.0 hostowaną w testflight, więc zainstalowałem ją w moim urządzeniu. Następnie próbowałem uru...

1 odpowiedź

Integracja LinkedIn w iOS: interfejs API zaproszenia nie działa

Próbuję się zintegrowaćLinkedIn w mojej aplikacji na iOS, gdzie muszę Uwierzytelniać, a następnie pobrać dane profilu i opublikować na LinkedIn w mojej aplik...

4 odpowiedź

NSString boundingRectWithSize nieznacznie zaniża prawidłową wysokość - dlaczego?

Próbuję zmienić rozmiar pola tekstowego / widoku automatycznie w zależności od jego bieżącej szerokości. Innymi słowy chcę, aby szerokość pozostawała stała, ...

10 odpowiedzi

Jak użyć UISegmentedControl do przełączania widoków?

2 odpowiedź

W Celu C, dlaczego mogę przypisać NSArray do NSMutableArray bez błędu lub ostrzeżenia?

Niepokoi mnie dziwne zachowanie, które ilustruje następujący przykład:

2 odpowiedź

ta klasa nie jest zgodna z kodowaniem wartości klucza dla klucza XXX

Jestem początkującym we wszystkich programach i próbowałem wdrożyć trochę samouczących się rzeczy z Big Nerd Ranch Books. Ale jestem naprawdę zakłopotany tym...

3 odpowiedź

Dlaczego w celu C zawsze mówi się, że właściwości są nieatomowe? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jaka jest różnica między atrybutami atomowymi i nieatomowymi? 27 odpowiedziMówi się, że

2 odpowiedź

Obserwowanie zmian NSMutableDictionary