Wyniki wyszukiwania dla "objective-c"

4 odpowiedź

Jak korzystać z zestawu SDK Linea-Pro dla IOS?

Czy ktoś wie lub ma instrukcję na temat skryptowania w xcode za pomocą linea-pro.Polowałem na sieć i poprosiłem Infinite Peripherals o pomoc, ale bez odpowie...

4 odpowiedź

Używanie @synthesize w aplikacji ios

Oglądałem wspaniałego Paula Haggerty na kursach iTunesU dotyczących rozwoju systemu iOS (bo kto nie musi odświeżać podstaw?) I powiedział coś, o czym nie wie...

2 odpowiedź

iOS jak obliczyć liczbę pikseli / obszar otoczony krzywą?

Mam dowolnie ukształtowaną krzywą, otaczającą pewien obszar.Chciałbym przybliżyć liczbę pikseli, które krzywa obejmuje na ekranie iPhone / iPad. Jak mogę to ...

1 odpowiedź

IOSurfaces - Artefakty w wideo i niezdolne do chwytania powierzchni wideo

1 odpowiedź

Co oznacza „żyć w kupie”?

Uczę się Objectiv C i słyszę, że termin „żyj w stercie” stale, z tego, co rozumiem, jest jakimś nieznanym obszarem, w którym żyje wskaźnik, ale próbuje napra...

2 odpowiedź

Interakcja użytkownika włączona z CAAnimation?

Bardzo łatwo jest zezwolić użytkownikom na interakcję z widokami podczas animacji przy użyciu pola opcji animacji opartej na blokach. Ale w moim programie uż...

6 odpowiedzi

Podczas przenoszenia kodu Java do ObjC, jak najlepiej reprezentować sprawdzone wyjątki?

Pracuję nad przeniesieniem kodu Java do Cocoa / Objective-C do użytku na komputerach Mac OS X. Kod Java mawiele iwiele metod ze sprawdzonymi wyjątkami, takim...

4 odpowiedź

iPhone: Błąd podczas korzystania z klasy FPPopover podczas używania jej z UIBarButtonItem

UżywamFPPopover klasa, która tworzy wyskakujące okienka dla iPhone'ów. Podążyłem za dokładnymi krokami, które są w pliku readme, ale zamiast używać przyc...

3 odpowiedź

Różnica w godzinach między dwoma NSDate

Tutaj próbuję obliczyć godziny między dwiema datami. Po uruchomieniu aplikacji ulega awarii. Czy możesz mi powiedzieć błąd w tym kodzie?

6 odpowiedzi

Przedstaw i odrzuć kontroler modalnego widoku

Czy ktoś może mi podać przykładowy kod, którego mogę użyć, aby najpierw przedstawić kontroler widoku modalnego, a następnie go odrzucić? Właśnie to próbowałe...