Wyniki wyszukiwania dla "sublimetext2"

2 odpowiedź

Pomiń automatycznie uzupełnione nawiasy, przecinki itp. Za pomocą karty w wysublimowanym tekście

15 odpowiedzi

Używanie virtualenv z wysublimowanym tekstem 2

Używam sublime tekstu 2 do rozwoju pythona wraz z virtualenv!Standardowy system kompilacji tekstu sublime 2 używa standardowej instalacji Pythona zamiast moj...

2 odpowiedź

Wyrażenie regularne Sublime Text 2 z> 9 referencjami wstecznymi

Próbuję przechwycić kilka grup w ciągu i zmienić ich kolejność za pomocą wyrażenia regularnego. Jednak gdy osiągnę więcej niż 9 referencji wstecznych, nie za...

1 odpowiedź

Zwiększ liczbę ostatnich projektów w Sublime Text 2?

Czy można zwiększyć liczbę ostatnich projektów, które pojawiają się w menu Projekty -> Ostatnie projekty w Sublime Text 2? Przeszukałem ustawienia i nicze...

2 odpowiedź

Jak używać niestandardowej czcionki w SublimeText

1 odpowiedź

Jak mogę otworzyć wszystkie pliki w katalogu z wysublimowanym tekstem 2?

Używam okien i pomyślnie dodałem sublime do PATH. Wydaje się, że polecenia takie jak -b do otwierania w tle nie działają z jakiegokolwiek powodu. Moje pytani...

2 odpowiedź

Jak uruchomić skrypt Ruby w Sublime Text 2 z katalogu głównego projektu

Mam projekt Ruby i chciałbym uruchomić skrypty bezpośrednio z Sublime Text w miejsce konieczności uruchamiania ich w terminalu. Używam Ubuntu 12.04 LTS, jeśl...

1 odpowiedź

Wysublimowany tekst 2 narzędzia do budowania - nic się nie dzieje

Próbowałem użyć wysublimowanego tekstu 2 do napisania programu lua korony, ale miałem problem.Kiedy dodam narzędzie do budowania z takim tekstem:

6 odpowiedzi

Czy kolorowanie kontekstu w stylu Crockford jest zaimplementowane w dowolnym edytorze kodu?

Oglądałem wideo z YUIConf 2012, w którym Douglas Crockford opowiada o wdrażaniu monad w JavaScript. W tym przemówieniu podaje przykład kodu, który wykorzystu...

3 odpowiedź

Sublime Text 2 - Otwórz foldery

Czy można otworzyć wiele folderów w tym samym oknie, używającWysublimowany tekst 2?Wybieranie