Wyniki wyszukiwania dla "c-preprocessor"

13 odpowiedzi

Jak utworzyć funkcję tylko debugowania, która pobiera zmienną listę argumentów? Podobnie jak printf ()

Chciałbym, aby funkcja rejestrowania debugowania miała takie same parametry jak

2 odpowiedź

Zmień kod docelowy C # DllImport w zależności od x64 / x86

2 odpowiedź

Jak połączyć dwa razy z preprocesorem C i rozwinąć makro jak w „arg ## _ ## MACRO”?

Próbuję napisać program, w którym nazwy niektórych funkcji zależą od wartości pewnej zmiennej makra z takim makrem:

11 odpowiedzi

Dlaczego nie ma makr w C #?

Kiedy uczyłem się C # po raz pierwszy, byłem zaskoczony, że nie mieli wsparcia dla makr o takiej samej pojemności, jaka istnieje w C / C ++. Zdaję sobie spra...

4 odpowiedź

Co jest pierwsze - tworzenie instancji szablonu a rozszerzenie makra?

Rozważmy przykład kodu takiego jak ten (jest to tylko sztuczny przykład do połączenia

3 odpowiedź

Pseudo-generics w C

Muszę zaimplementować kilka metod, które wykonują różne rodzaje tablic liczbowych. Zazwyczaj używam generics dla tego zadania, ale ponieważ C ich nie udostęp...

3 odpowiedź

Warunkowe #include w C

4 odpowiedź

Dla makra pętli, które rozwinęło się na etapie preprocesora?

Chcę użyć preprocesora gcc do napisania prawie tej samej deklaracji kodu 500 razy. powiedzmy, że w celach demonstracyjnych chciałbym użyć makra

5 odpowiedzi

Makro i funkcja o tej samej nazwie

Mam następujący kod

3 odpowiedź

Używanie wcześniej zdefiniowanego #define w nowym #define w C

Czy są jakieś potencjalne problemy / zagrożenia związane z robieniem czegoś takiego