Wyniki wyszukiwania dla "magnetic-cards"

1 odpowiedź

Przechwyć dane z klawiatury bez pola tekstowego

Mam aplikację, która odczytuje dane z kart zdrowia i analizuje je pod kątem podstawowych informacji, takich jak D.O.B., Karta zdrowia # i nazwy. W tej chwili...

2 odpowiedź

Czy istnieje biblioteka JavaScript (lub inna) do czytania licencji sterownika?

3 odpowiedź

Concat KeyDown event (Keys) do jednego ciągu C # (wpf)