Wyniki wyszukiwania dla "asp.net-web-api"

3 odpowiedź

ASP.Net Web API OData - Konsumenci mogą swobodnie sprawdzać, co i jak chcą?

Właśnie czytałem o obsłudze ASP.Net Web API dla zapytań OData i mam problem z uzgadnianiem zewnętrznej ekspozycji dla filtrowania zapytań, co zasadniczo zape...

2 odpowiedź

ASP.NET WebAPI - jak przekazać obiekt za pomocą $ .getJSON

Mam poniżej formant WebAPI ASP.NET:

6 odpowiedzi

Używasz tagów <meta> do wyłączenia buforowania we wszystkich przeglądarkach? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Jak kontrolować buforowanie stron internetowych we wszystkich przeglądarkach? [/questions/49547/how-to-control-web-page-caching-across-all-browsers] 26 odpowiedzi Przeczytałem, że jeśli nie masz dostępu do ...

2 odpowiedź

Powiązanie modelu Web API z danymi wieloczęściowymi

5 odpowiedzi

Konwertuj długi numer jako ciąg w serializacji

Mam niestandardową klasę, która używa długiego ID. Jednakże, gdy wywołam moją akcję używając ajax, mój identyfikator jest obcinany i traci 2 ostatnie liczby,...

3 odpowiedź

Przesyłanie plików (do 10 MB) za pomocą interfejsu ASP.NET webAPI

Pracuję nad projektem VS2012 MVC4 zawierającym kontroler Web API. Ten projekt zostanie opublikowany na serwerze IIS.Muszę zezwolić użytkownikom na przesyłani...

5 odpowiedzi

Więc, JSONP lub CORS? [Zamknięte]

Mój WebAPI został wdrożony wIntranet środowisko. To znaczybezpieczeństwo nie był mój problem.Wydaje się, że CORS jesto wiele bardziej przyjazny do klienta ił...

1 odpowiedź

kontroler webapi asp.net, zwróć wpisaną jednostkę lub HttpResponseMessage

Chciałbym wiedzieć, jaka jest korzyść z używania HttpResponseMessage jako typu powrotu w moim ApiControllerze? porównaj z bezpośrednim zwrotem wpisanej jedno...

5 odpowiedzi

Testowanie jednostek ASP.NET WebApi z Request.CreateResponse

Próbuję napisać kilka testów jednostkowych dla mojego ApiController i napotkałem pewne problemy. Istnieje ładna metoda rozszerzenia o nazwie Request.CreateRe...

1 odpowiedź

Jak usunąć przestrzeń nazw z odpowiedzi API WEB