Wyniki wyszukiwania dla "asp.net-web-api"

2 odpowiedź

Jaki jest najskuteczniejszy sposób wywoływania przez Android wywołań HTTP Web API, które zwracają odpowiedź JSON?

Jestem typem perfekcjonisty, mam już wywołania interfejsu API działające dobrze z interfejsem API Miejsc Google (tylko jako przykład), ale czuję, że czasami ...

1 odpowiedź

Routing Web API - znaleziono wiele akcji pasujących do żądania

Mam tę trasę:

1 odpowiedź

Metoda udostępniania uwierzytelniania formularzy Logowanie między MVC.net a witrynami Web API na tej samej domenie

Zamierzam mieć stronę internetową ASP.net MVC (example.com) i witrynę Web API (api.example.com) działającą w tej samej domenie. Jaki jest najlepszy i najbezp...

10 odpowiedzi

Jak obsługiwać czasownik HTTP OPTIONS w aplikacji ASP.NET MVC / WebAPI

2 odpowiedź

Tłumaczenie drzewa wyrażeń z typu na inny ze złożonymi odwzorowaniami

zainspirowany przezta odpowiedź Usiłuję odwzorować właściwość klasy modelu na wyrażenie oparte na rzeczywistym elemencie. Są to dwie zaangażowane klasy:

4 odpowiedź

Potrzebujesz debugować moją usługę Web API, która jest wymagana od komputera klienta - potrzebujesz pomocy, jak to zrobić?

Zbudowałem usługę Web API obsługiwaną lokalnie na moim komputerze w usługach IIS. Mam aplikację iOS, którą uruchamiam za pomocą XCode, która wywołuje usługę ...

2 odpowiedź

Kontroler Api deklarujący więcej niż jedną instrukcję Get

Korzystając z nowego kontrolera Api w MVC4, znalazłem problem. Jeśli mam następujące metody:

2 odpowiedź

Czułość powiązania JSON ASP.NET WebAPI

Aktualizacja z ASP.NET WebAPI Beta do RC dostarczyła pewnej ilości emocji i ogromnej frustracji. Udało mi się przepracować większość problemów, ale tym, co m...

1 odpowiedź

AggregateException rzuca podczas oczekiwania na PostAsJsonAsync

3 odpowiedź

Async WebApi Thread.CurrentCulture