Wyniki wyszukiwania dla "asp.net-web-api"

1 odpowiedź

Jak utworzyć dwa wiersze stopki w jqgrid

Pracuję nad jqgrid z ASP.NET WEB API.Chcę dodać dwa wiersze w stopce jqgrid.Tak więc małe wyszukiwanie w sieci doprowadziło mnie do tego linku (2010), który ...

5 odpowiedzi

Wyklucz właściwość z serializacji json w ApiController

Próbuję wykluczyć właściwości z serializacji do JSON w web ApiControllers. Sprawdziłem następujące 2 scenariusze pracy.Włączyłem następujące atrybuty do właś...

4 odpowiedź

.NET HttpClient. Jak POST wartość ciągu?

Jak mogę utworzyć za pomocą C # i HttpClient następujące żądanie POST:Potrzebuję takiej prośby o usługę WEB API:

4 odpowiedź

Uwierzytelnianie wielu tokenów aplikacji OWIN

3 odpowiedź

ASP.Net Web API OData - Konsumenci mogą swobodnie sprawdzać, co i jak chcą?

Właśnie czytałem o obsłudze ASP.Net Web API dla zapytań OData i mam problem z uzgadnianiem zewnętrznej ekspozycji dla filtrowania zapytań, co zasadniczo zape...

1 odpowiedź

Web Api wielokrotne uzyskują ten sam routing podpisów

Buduję interfejs API, który ma wiele wywołań typu get / post, które mają takie same podpisy. Teraz wiem, że w przypadku wielu identycznych wywołań zazwyczaj ...

1 odpowiedź

AngularJS routing po stronie klienta i uwierzytelnianie tokena za pomocą webapi

2 odpowiedź

WebApi Controller zwrócił wartość w projekcie Entity Framework 5 i MVC 4

Pracuję nad webapi, EF5, Windsor Castle w projekcie MVC 4 i mam pytanie ... Czy powinienem zwrócić Entity (lub DTO) w metodzie Get lub Czy powinienem zwrócić...

4 odpowiedź

Za pomocą interfejsu API ASP.NET Web w jaki sposób kontroler może zwrócić kolekcję strumieniowanych obrazów skompresowanych za pomocą biblioteki DotNetZip?

Jak mogę utworzyć kontroler Web API, który generuje i zwraca skompresowany plik zip przesyłany strumieniowo z kolekcji plików JPEG w pamięci (obiekty MemoryS...

2 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do bieżącego obiektu HttpRequestMessage globalnie?

Mam metodę, która tworzy wiadomość HttpResponseMessage zawierającą obiekt Error, który zostanie zwrócony na podstawie aktualnego formatera typu nośnika żądan...