Wyniki wyszukiwania dla "tuples"

6 odpowiedzi

Krotka szablonu - wywołanie funkcji na każdym elemencie

2 odpowiedź

Jak mogę obsłużyć tabelę kolumn> 22 za pomocą Slicka, używając zagnieżdżonych krotek lub list HList?

Jestem nowy w Scali (przy użyciu 2.10) i Slick (przy użyciu 2.0-M2). Widzę, że jednym ze sposobów obejścia ograniczenia 22 kolumn dla tabel w Slick jest użyc...

1 odpowiedź

TMP: jak napisać kod szablonu, który przekształca dowolną strukturę w krotkę?

Czy możliwe jest użycie szablonowego programowania w celu przekształcenia dowolnej struktury lub klasy w krotkę?Na przykład:

2 odpowiedź

Operacje i liczenie krotek Pythona

Mam następującą krotkę. Chcę zbudować ciąg znaków, który wypisze jak podano w danych wyjściowych. Chcę policzyć wszystkie elementy odpowiadające „a”, tj. Ile...

4 odpowiedź

Zachowaj krotki Pythona za pomocą JSON

2 odpowiedź

Konwertowanie pliku csv na listę krotek z python

Mam wziąć csv z 4 kolumnami: marka, cena, waga i typ.Rodzaje są pomarańczowe, jabłkowe, gruszkowe, śliwkowe.Parametry: Muszę wybrać największą możliwą wagę, ...

6 odpowiedzi

Zamówiony podzbiór testów

Chcę przetestować, czy uporządkowany zestaw jest podzbiorem większego uporządkowanego zestawu. Użyłem krotek i

3 odpowiedź

Jak utworzyć kolumnę krotki z dwóch kolumn w pandach

16 odpowiedzi

Jaki jest najlepszy sposób używania pary (potrójne itd.) Wartości jako jednej wartości w C #?

5 odpowiedzi

Konwertuj listę do krotki w Pythonie