Wyniki wyszukiwania dla "django-urls"

5 odpowiedzi

Django opcjonalne parametry url

Mam taki adres URL Django:

4 odpowiedź

Odwrotny widok ogólny Django, post_save_redirect; błąd „włączone urlconf nie ma żadnych wzorów”

1 odpowiedź

Django: Jaka jest różnica b / w HttpResponse vs HttpResponseRedirect vs render_to_response

Powyższe rzeczy dają mi prawie takie same rezultaty, jak zastanawianie się, jaka jest główna różnica w nich.

2 odpowiedź

django pobiera absolutną ścieżkę FileField

Próbuję pobrać ścieżkę bezwzględną (zaczynając od http: //) podczas wywoływania pola FileField w szablonie.Jak mogę to osiągnąć?to znaczy:

1 odpowiedź

Formularz django otrzymał wiele wartości dla argumentu słowa kluczowego

1 odpowiedź

Django - jak mogę uzyskać permalink do pracy z „wyrzuconym” ślimakiem

2 odpowiedź

Błąd 404 w django podczas odwiedzania / Runserver nie zwraca jednak błędów

Kiedy I syncdb i runserver wszystko działa poprawnie w Django, ale kiedy próbuję odwiedzić stronę, która jest włączona

4 odpowiedź

Django-MPTT pełna ścieżka do stron potomnych, jak to zrobić?

Zaczynam używać aplikacji Django-MPTT, aby uzyskać podejście oparte na drzewie na moich stronach serwisu Django.Na przykład Mam strony z podstronami:Trans:Tr...

4 odpowiedź

Jak uzyskać current_app do używania z odwrotnością w aplikacji wielokrotnego użytku Django wielokrotnego użytku?

2 odpowiedź

Łączenie z witryną administracyjną django