Wyniki wyszukiwania dla "bandwidth-throttling"

12 odpowiedzi

Symuluj ograniczoną przepustowość w Chrome?

Czy mogę symulować różne szybkości połączeń z poziomu Chrome?Muszę być w stanie sprawdzićhttp: // localhost z różnymi prędkościami.Wiem, że istnieją samodzie...

1 odpowiedź

Limit prędkości transmisji NSURLConnection? (Ograniczanie przepustowości)

Czy istnieje sposób na ograniczenie przepustowości używanej przez NSURLConnection lub zmuszony jestem do korzystania z metod CFNetwork?