Wyniki wyszukiwania dla "testing"

9 odpowiedzi

Narzędzie do porównywania dużej liczby plików PDF? [Zamknięte]

2 odpowiedź

Wielojęzyczne ramy testowania integracji

2 odpowiedź

Czy test :: Testy klasy mogą być wykonywane równolegle? (lub jak wyodrębnić testy superklasy)

We wszystkich tutorialach, o których czytałem

17 odpowiedzi

When to rewrite a code base from scratch

Wracam do artykułu Joela Spolsky'ego o tym, że nigdy nie przepisuję kodu od nowa. Podsumowując jego argument: kod nie jest zardzewiały i choć może nie wy...

2 odpowiedź

Jak sprawdzić, czy funkcja jest wywoływana w funkcji z testami nosowymi

Próbuję skonfigurować niektóre automatyczne testy jednostkowe dla projektu. Mam pewne funkcje, które jako efekt uboczny czasami wywołują inną funkcję. Chcę n...

4 odpowiedź

test generatora liczb losowych

Jak sprawdzisz, czy generator liczb losowych generuje rzeczywiste liczby losowe?Moje podejście: Najpierw zbuduj skrót o rozmiarze M, gdzie M jest liczbą pier...

3 odpowiedź

jak usunąć JSESSIONID każdego wątku (użytkownika) w Jmeter na żądanie

3 odpowiedź

Posiadanie testów w wielu plikach

Używam szkieletu piramidy do dużych projektów i uważam, że wszystkie testy w jednym są kłopotliwe

5 odpowiedzi

Warunkowe pominięcie testów TestNG

Nie mam dużego doświadczenia z adnotacjami TestNG, ale próbuję zbudować zestaw testowy wykorzystujący framework TestNG i wzorzec projektu POM dla witryny det...

3 odpowiedź

Play Framework Testing przy użyciu MultipartFormData w FakeRequest

Obecnie piszę testy Specs2 dla aplikacji May Play Framework 2.2.x, która akceptuje zgłoszenia MultipartFormData jako część swojej funkcji.Z powodzeniem napis...