Wyniki wyszukiwania dla "testing"

2 odpowiedź

Jak uruchomić pojedynczy test lub pojedynczą TestCase z django-nose?

Z normalnym testerem Django możesz drążyć, aby uruchamiać testy w określonej aplikacji, określonej podklasie TestCase lub konkretnym teście w określonej podk...

1 odpowiedź

Testowanie instalatorów okien

1 odpowiedź

Xcode 4 - One Click Build to Multiple Devices?

Czy w Xcode 4 można w jakiś sposób skonfigurować, tak aby jednym kliknięciem przycisku „Uruchom” w lewym górnym rogu Xcode budować na więcej niż jednym urząd...

2 odpowiedź

Czy test :: Testy klasy mogą być wykonywane równolegle? (lub jak wyodrębnić testy superklasy)

We wszystkich tutorialach, o których czytałem

3 odpowiedź

Czy kątomierz i karma mogą być używane razem?

12 odpowiedzi

Co byś zrobił, gdy masz zamiar dodać kilka nowych funkcji do dużej (i brudnej) bazy kodu, która ma praktycznie * NIE * kod do testowania jednostek?

Martin Fowler mówi, że powinniśmy dokonać refaktoryzacji przed dodaniem nowych funkcji (biorąc pod uwagę, że oryginalny program nie jest dobrze skonstruowany...

1 odpowiedź

Zgodność z witryną MVC 4 508

Spędziłem dużo czasu na badaniu tego, ale może ktoś wskazał mi właściwy kierunek. Potrzebuje zbudować stronę internetową MVC 4, w której jest zgodny z 508. Z...

4 odpowiedź

Jak wyświetlić numer linii podczas wykonywania skryptu bash

7 odpowiedzi

Spring Test & Security: Jak pozorować uwierzytelnianie?

8 odpowiedzi

Zły formularz testu JUnit, aby rzucić wyjątek?

Jestem całkiem nowy w JUnit i tak naprawdę nie wiem, jakie najlepsze praktyki dotyczą wyjątków i obsługi wyjątków.Na przykład, powiedzmy, że piszę testy dla ...