Wyniki wyszukiwania dla "theory"

6 odpowiedzi

Co to jest głód?

W systemach wielozadaniowych niektóre nieprawidłowe warunki uniemożliwiają wykonywanie procesów lub wątków. Będę odwoływać się do obu procesów i wątków po pr...

7 odpowiedzi

Dlaczego wyniki przekierowań nie są dozwolone w akcjach podrzędnych w Asp.net MVC 2

Mam kilka częściowych działań, które renderuję za pomocą metody Asp.Net Futures RenderAction. Niektóre z nich wykonują przekierowania po przetworzeniu formul...

4 odpowiedź

Jaka jest różnica między podprogramem a funkcją? [duplikować]

4 odpowiedź

Co oznacza „podwójne wolne”?

2 odpowiedź

Co to będzie DFA dla wyrażenia regularnego 0 (0 + 1) * 0 + 1 (0 + 1) * 1?

25 odpowiedzi

Big-O for Eight Year Olds? [duplikować]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jakie jest proste angielskie wyjaśnienie zapisu „Big O”? 39 odpowiedziPytam więcej o to, co to oznacza dla mojego kodu. Roz...

15 odpowiedzi

Interfejs lub klasa abstrakcyjna?

W moim nowym projekcie dla zwierząt domowych mam pytanie do projektu, które zostało już ustalone, ale chcę też mieć inne opinie na ten temat.Mam dwie klasy (...

2 odpowiedź

Jak naśladować modyfikatory dostępu w JavaScript za pomocą biblioteki Prototype?

5 odpowiedzi

Prawo Demeter - obiekty danych

Staram się przestrzegać Prawa Demeter (patrzhttp://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Demeter , http://misko.hevery.com/code-reviewers-guide/flaw-digging-into-coll...

2 odpowiedź

Kroki do utworzenia NFA z wyrażenia regularnego

Mam problemy z „opisywaniem każdego kroku” podczas tworzenia NFA z wyrażenia regularnego. Pytanie brzmi:Konwertuj następujące wyrażenie regularne na niedeter...