Wyniki wyszukiwania dla "theory"

2 odpowiedź

Metoda obliczania środka masy z pliku .stl (litografia stereo)?

Próbuję obliczyć współrzędne środka masy (x, y, z) obiektu zdefiniowanego w pliku STL (litografia stereo, nie należy mylić ze standardową biblioteką szablonó...

7 odpowiedzi

Dlaczego wyniki przekierowań nie są dozwolone w akcjach podrzędnych w Asp.net MVC 2

Mam kilka częściowych działań, które renderuję za pomocą metody Asp.Net Futures RenderAction. Niektóre z nich wykonują przekierowania po przetworzeniu formul...

2 odpowiedź

Jak naśladować modyfikatory dostępu w JavaScript za pomocą biblioteki Prototype?

15 odpowiedzi

Interfejs lub klasa abstrakcyjna?

W moim nowym projekcie dla zwierząt domowych mam pytanie do projektu, które zostało już ustalone, ale chcę też mieć inne opinie na ten temat.Mam dwie klasy (...

1 odpowiedź

Dlaczego domyślna wartość zmiennej boolowskiej jest fałszywa? [Zamknięte]

4 odpowiedź

Jaka jest różnica między podprogramem a funkcją? [duplikować]

19 odpowiedzi

Sposób przejścia od rekursji do iteracji

Przez wiele lat programowania korzystałem z rekurencji, aby rozwiązać proste problemy, ale jestem w pełni świadomy, że czasami potrzebujesz iteracji z powodu...

6 odpowiedzi

Rekurencyjne zestawienie związków: jak to naprawdę działa?

Obecnie uczestniczę w kursie Scala na Courserze w wolnym czasie po pracy, próbując w końcu spróbować funkcjonalnego programowania. Obecnie pracuję nad zadani...

2 odpowiedź

Co to będzie DFA dla wyrażenia regularnego 0 (0 + 1) * 0 + 1 (0 + 1) * 1?

6 odpowiedzi

Co to jest głód?

W systemach wielozadaniowych niektóre nieprawidłowe warunki uniemożliwiają wykonywanie procesów lub wątków. Będę odwoływać się do obu procesów i wątków po pr...