Wyniki wyszukiwania dla "qt-creator"

6 odpowiedzi

Qt - Centrowanie pola wyboru w QTable

2 odpowiedź

Jak połączyć opencv w QtCreator i użyć biblioteki Qt

To pytanie musi być wielokrotnie powielane, ale po prostu nie działa i czasami pozostaje bez odpowiedzi. Źródłami informacji są głównie tehttp://www.laganier...

2 odpowiedź

Zwiększ dzięki Qt Creator i Linux

4 odpowiedź

W Linuksie, jak dodać krok kompilacji w Qt Creator, który korzysta z przywilejów su bez uzyskania błędnych prób haseł na kompilacjach?

4 odpowiedź

Jak uruchomić zegar w QThread?

Chciałbym uruchomić timer wewnątrz QThread. Napisałem kod, w którym pojawia się błąd podczas wykonywania. Proszę, poprowadź mnie we właściwym kierunku. Co ja...

6 odpowiedzi

Wejście konsoli z Qt Creator

1 odpowiedź

QFileDialog otwiera drugie (ewentualnie macierzyste) niechciane okno

Prawdopodobnie ten problem wynika z niewłaściwego zdefiniowania widżetu nadrzędnego. W podręczniku QT lub przykładach dostępnych online pierwszy argument prz...

2 odpowiedź

Ustawienie tekstu na QLabel w układzie nie zmienia rozmiaru

Używanie projektanta w kreatorze Qt Stworzyłem okno dialogowe zawierające różne widgety w układzie pionowym. Jednym z widgetów jest QLabel z ustawieniem zawi...

3 odpowiedź

QtCreator nie ma ustawionego debugera (Windows)

Próbuję użyć kreatora Qt w systemie Windows i kiedy próbujęRozpocznij debugowanie, mówi „No debbuger set up”. Jak to skonfigurować?

2 odpowiedź

Jak określić biblioteki tylko dla platformy Android zbudowanej w pliku .pro?

Próbuję użyć QtCreator (2.7.2) + QT (5.1.0) do zbudowania aplikacji działającej zarówno na platformach desktopowych (Linux), jak i mobilnych (Android).Aby to...