Wyniki wyszukiwania dla "exit"

7 odpowiedzi

W skrypcie Bash, jak mogę zamknąć cały skrypt, jeśli wystąpi pewien warunek?

6 odpowiedzi

Jaka jest komenda wyjścia z aplikacji konsoli w C #?

Jaka jest komenda w C # dla wyjścia z aplikacji konsoli?

2 odpowiedź

Wykryj proces końca z Menedżera zadań w C #

6 odpowiedzi

Poprawne użycie exit () w c ++?

3 odpowiedź

Poczekaj na zakończenie procesu asynchronicznego, a następnie wywołaj funkcję w formularzu głównym

Koduję edytor do gry z C #. Mój program otwiera się jako plik .txt, uruchamiając proces notepad.exe. Jeśli ten proces zakończy się, chcę wywołać funkcję w fo...

12 odpowiedzi

Wyjdź / Zakończ aplikację / działanie - Android

5 odpowiedzi

komenda ruby ​​system sprawdź kod wyjścia

Mam kilka wywołań systemowych w rubinie, takich jak poniższe, i chcę sprawdzić ich kody wyjścia jednocześnie, aby mój skrypt zakończył działanie, jeśli to po...

1 odpowiedź

Funkcja zamykania w aplikacji konsoli VB.NET

Jak mogę uruchomić funkcję, gdy wykryje zamknięcie konsoli podczas używania

6 odpowiedzi

Application.Exit

Używam VSTS 2008 + .Net 3.5 + C # do tworzenia aplikacji Windows Forms. Moje zamieszanie jest, wydaje się, Application.Exit nie zmusza aplikacji do zakończen...

2 odpowiedź

Ruby at_exit status wyjścia

Czy mogę określić status zakończenia procesu sam w bloku at_exit?