Wyniki wyszukiwania dla "computer-science"

19 odpowiedzi

Co to jest „Uzupełnienie 2”?

Jestem na kursie systemów komputerowych i byłemwalczyć, częściowo, zUzupełnienie Dwóch. Chcę to zrozumieć, ale wszystko, co przeczytałem, nie przyniosło mi z...

3 odpowiedź

Wyrażenia regularne z powtarzającymi się znakami

4 odpowiedź

Co dokładnie reprezentuje duży zapis Ө?

2 odpowiedź

Co oznacza „poziom orientacji” w aforyzmie Davida Wheelera?

Przeczytałem ten cytat w książce:W informatyce nie ma problemu, którego nie można rozwiązać za pomocą innego poziomu orientacji.Czy ktoś może to wyjaśnić? Co...

3 odpowiedź

Jaka jest różnica między literałem boolowskim a wartością boolowską?

Nie mogę znaleźć jasnego wyjaśnienia, jaka jest różnica między tymi dwoma. Chciałbym również podkreślić, że tak naprawdę nie rozumiem różnicy między literała...

6 odpowiedzi

Jaka jest różnica między „zamknięciem” a „blokiem”?

Odkryłem, że wiele osób używa słówzamknięcie iblok wymiennie. Większość z nich nie potrafi wyjaśnić, o czym mówią.Niektórzy programiści Java (nawet ci z bard...

2 odpowiedź

Minimalna podwarstwa, która jest większa niż klucz

3 odpowiedź

OpenCV: Znajdź wszystkie niezerowe współrzędne binarnego obrazu Mat

4 odpowiedź

Jak określić wysokość drzewa rekurencji z relacji powtarzalności?

22 odpowiedź

What exactly is the halting problem?

Ilekroć ludzie pytają o problem z zatrzymaniem, gdy chodzi o programowanie, ludzie odpowiadają: „Jeśli dodasz tylko jedną pętlę, masz program zatrzymujący i ...