Wyniki wyszukiwania dla "vector"

1 odpowiedź

Funkcja LookAt: wariuję

Muszę odrobić pracę domową i próbuję zaimplementować funkcję lookAt. Próbowałem na wiele sposobów, ale jedynym rezultatem, jaki otrzymałem, jest niebieski ek...

2 odpowiedź

uporządkuj wektor punktów oparty na innym wektorze

6 odpowiedzi

Czy to zachowanie wektora :: resize (size_type n) w C ++ 11 i Boost.Container jest poprawne?

Mam aplikację C ++ 03 gdzie

2 odpowiedź

Jak wykreślić listę wektorów o różnych długościach?

1 odpowiedź

Odczytaj plik z txt za pomocą wektorów 2d

2 odpowiedź

Jak wydrukować wektor typu <pair <char, int >> na ekranie c ++?

7 odpowiedzi

Jak przekonwertować wektor do ustawienia? [Zamknięte]

Mam wektor, w którym zapisuję obiekty. Muszę go przekonwertować, aby ustawić. Czytałem o secie, ale wciąż mam kilka pytań:Jak go poprawnie zainicjować? Szcze...

4 odpowiedź

Wektor drukowania w odwrotnej kolejności

1 odpowiedź

Pobierz pierwszą kolumnę macierzy reprezentowanej przez wektor wektorów

6 odpowiedzi

Dlaczego wektor <bool> nie jest kontenerem STL?