Wyniki wyszukiwania dla "dbcontext"

3 odpowiedź

Jak zaktualizować istniejący obiekt z ViewModel za pomocą Automapper i EF4 DbContext z włączonym Lazy Loading

Używam Automapper do mapowania między obiektem a obiektem ViewModel (w obu kierunkach). Model używa EF4 DbContext POCO i wymaga włączenia LazyLoading (a zate...

2 odpowiedź

Właściwy sposób profilowania DbContext przy użyciu MiniProfiler i EF 5 i Autofac

3 odpowiedź

DbContext AutoDetectChangesEnabled ustawiony na fałszywe zmiany wykrywania

1 odpowiedź

Operacja nie może zostać zakończona, ponieważ DbContext został usunięty przy użyciu MVC 4

2 odpowiedź

Aplikacja sieciowa z wieloma dzierżawami z filtrowanym dbContext

Jestem nowy w ASP.Net MVC i aplikacji internetowej dla wielu podmiotów. Dużo czytałem, ale będąc początkującym, podążam za tym, co rozumiem. Udało mi się zbu...

5 odpowiedzi

Zarządzaj czasem życia dbContext

1 odpowiedź

Najbardziej wydajna obsługa Create, Update, Delete z Entity Framework Code First

Uwaga: Używam Entity Framework w wersji 5W moim ogólnym repozytorium mam

2 odpowiedź

Wykorzystanie EF (ramy podmiotu) instrukcji „przy użyciu”

5 odpowiedzi

Używanie DbContext Ustaw <T> () zamiast ujawniać w kontekście

4 odpowiedź

Jak zatrzymać generowanie Entity Framework BOTH ObjectContext i dbContext