Wyniki wyszukiwania dla "raii"

1 odpowiedź

Dlaczego RAII jest tak nazwany? [Zamknięte]

4 odpowiedź

Tworzenie zgodnego z HANDLE RAII przy użyciu shared_ptr z niestandardowym deleterem

12 odpowiedzi

Czy obraźliwe jest używanie IDisposable i „używanie” jako środka do uzyskania „zachowania zakresu” dla bezpieczeństwa wyjątków?

Coś, z czego często korzystałem w C ++, to pozwalanie klasie

1 odpowiedź

W jaki sposób jeden dziennik powinien wywoływać wyjątek?

4 odpowiedź

Czy dostępna jest odpowiednia „własność w pakiecie” dla „uchwytów”?

4 odpowiedź

Czy współwłasność obiektów jest oznaką złego projektu?

2 odpowiedź

Opakowanie RAII dla obiektów OpenGL

16 odpowiedzi

throwing exceptions out of a destructor

5 odpowiedzi

Jak zainicjować obiekt za pomocą wzorca asynchronicznego oczekiwania

Próbuję podążać za wzorcem RAII w moich klasach usług, co oznacza, że ​​gdy obiekt jest konstruowany, jest w pełni inicjowany. Mam jednak problemy z asynchro...

7 odpowiedzi

Dlaczego zbieranie śmieci, gdy dostępny jest RAII?