Wyniki wyszukiwania dla "standards"

3 odpowiedź

Standardowy (wieloplatformowy) sposób manipulacji bitami

Czy są to różne binarne reprezentacje liczb (na przykład take big / little endian), czy jest to międzyplatformowa:

2 odpowiedź

Zasady opracowywania aplikacji Delphi dla systemu Windows 7 [zamknięte]

Gdzie mogę znaleźć najlepszy zestaw zasad, których należy przestrzegać przy tworzeniu aplikacji Delphi na Windows 7?

3 odpowiedź

Kiedy funkcja ma parametr tablicy o określonym rozmiarze, dlaczego jest ona zastępowana wskaźnikiem?

6 odpowiedzi

czy standard c ++ zabrania prototypu void main ()?

W sekcji 3.6.1.2 obu wersji C ++ Standard 1998 i 2003,Implementacja nie predefiniuje głównej funkcji. Ta funkcja nie może być przeciążona. Powinien mieć typ ...

6 odpowiedzi

Jaki jest sens „nieważnego func () throw (type)`?

2 odpowiedź

Dlaczego standardy C lub C ++ nie definiują jawnie znaków char jako podpisanych lub niepodpisanych?

5 odpowiedzi

Czy nazwa jest wrażliwa na wielkość pliku cookie?

Plik cookie HTTP składa się z pary nazwa-wartość i może zostać ustawiony przez serwer przy użyciu tej odpowiedzi:

5 odpowiedzi

czy size_t zawsze jest niepodpisane?

Jako tytuł: jest size_t zawsze niepodpisany, tj. Dla

2 odpowiedź

Czy pusta lista inicjalizatora jest prawidłowym kodem C?

3 odpowiedź

Dokument dotyczący standardów C-Objective