Wyniki wyszukiwania dla "standards"

5 odpowiedzi

Czy nazwa jest wrażliwa na wielkość pliku cookie?

Plik cookie HTTP składa się z pary nazwa-wartość i może zostać ustawiony przez serwer przy użyciu tej odpowiedzi:

1 odpowiedź

Zrozumienie hierarchii typów C11

Chciałbym w pełni zrozumieć hierarchię typów języka C11 i przedstawić go graficznie (idealny byłby diagram drzewa). Norma nie przedstawia żadnej liczby dla t...

2 odpowiedź

Jaka jest najlepsza praktyka podczas korzystania z UIStoryboard?

Korzystając z storyboardów przez jakiś czas, uznałem je za niezwykle użyteczne, ale mają pewne ograniczenia lub przynajmniej nienaturalne sposoby robienia rz...

3 odpowiedź

Kiedy C ++ kończy obsługę programu Right Thing (TM)?

Standard C ++ zapewnia

1 odpowiedź

W standardzie, co to jest „typ-deklarator-pochodna”?

5 odpowiedzi

C / C ++ int [] vs int * (wskaźniki a notacja tablicowa). Jaka jest różnica?

Wiem, że tablice w C są tylko wskaźnikami do sekwencyjnie przechowywanych danych. Ale jakie różnice oznaczają różnicę w notacji [] i *. Mam na myśli w WSZYST...

1 odpowiedź

Czy właściwe jest umieszczanie kodu lub treści między tagami HTML </head> i <body>

Czy można umieścić kod HTML między końcem obszaru głowy a początkiem obszaru ciała. Zrobiłem to już wcześniej, na różnych stronach bez żadnych problemów, chc...

4 odpowiedź

Czy wskaźniki do literałów ciągów pozostają ważne po zwróceniu funkcji?

Czy wskaźnik zwrócony przez następującą funkcję jest poprawny?

9 odpowiedzi

Dlaczego domyślna wartość powrotu main wynosi 0, a nie EXIT_SUCCESS?

13 odpowiedzi

Użyj CSS, aby automatycznie dodać gwiazdkę „wymagane pole” do danych wejściowych

Jaki jest dobry sposób na przezwyciężenie niefortunnego faktu, że ten kod nie będzie działał zgodnie z oczekiwaniami: