Wyniki wyszukiwania dla "standards"

13 odpowiedzi

Dlaczego tablice o zmiennej długości nie są częścią standardu C ++?

Przez ostatnie kilka lat nie używałem C bardzo. Gdy czytamto pytanie dziś natknąłem się na składnię C, z którą nie byłem zaznajomiony.Najwyraźniej wC99 popra...

11 odpowiedzi

Istniejące standardowe dokumenty stylu standardowego i kodowania [zamknięte]

W nadchodzącym projekcie C ++ zaproponowano następujące elementy.Standardy kodowania C ++ autorstwa Suttera i AlexandrescuStandardy kodowania JSF Air Vehicle...

3 odpowiedź

Kiedy funkcja ma parametr tablicy o określonym rozmiarze, dlaczego jest ona zastępowana wskaźnikiem?

2 odpowiedź

Standardowe sformułowanie C ++: Czy „przez wszystkie iteratory w zakresie” oznacza kolejność?

To pytanie SO wywołało dyskusję na temat

4 odpowiedź

Czy jest to zgodne z prawem C ++, aby przekazać adres statycznej stałej int bez definicji do szablonu?

Mam problem z podjęciem decyzji, czy ten kod nie powinien się skompilować, czy tylko oba kompilatory, które próbowałem, mają błąd (GCC 4.2 i Sun Studio 12). ...

1 odpowiedź

Czy literały łańcuchowe kończące się terminatorem zerowym zawierają dodatkowy terminator zerowy?

1 odpowiedź

Czy kropka musi być zapisana w klasie znaków (nawiasach kwadratowych) wyrażenia regularnego?

Kropka

2 odpowiedź

Czy identyfikatory zaczynające się od znaku podkreślenia są zastrzeżone zgodnie z najnowszym standardem C ++? [duplikować]

Możliwy duplikat:Jakie są zasady używania podkreślenia w identyfikatorze C ++?Interesują mnie odpowiednie sekcje ze standardu (jeśli istnieją).

3 odpowiedź

Standardowy (wieloplatformowy) sposób manipulacji bitami

Czy są to różne binarne reprezentacje liczb (na przykład take big / little endian), czy jest to międzyplatformowa:

1 odpowiedź

Czy dobrą praktyką jest używanie serializacji w PHP w celu przechowywania danych w DB?

Natknąłem się na interesujący komentarzphp.net o serializacji danych w celu zapisania ich w bazie danych.Mówi, co następuje:Proszę! Proszę! Proszę! NIE seria...